To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty rychlý telefonický kontakt: 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Vnitřní směrnice (vnitřní instrukce) je neveřejný právní předpis, kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní směrnice musí být vydány povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní směrnice může vydat jen k tomu oprávněný orgán právnické osoby a z předpisu by mělo být zřejmé, který orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal. Vnitřní směrnice lze charakterizovat jako stanovení pravidel, organizace, podmínek, povinností, odpovědnosti a pravomocí v určité pracovní činnosti. Měly by být součástí podnikové kultury, stát se aktivně využívaným nástrojem usnadňujícím orientaci v operativních činnostech, kterými se musí více či méně všichni zaměstnanci zabývat. Úloha vnitřních směrnic spočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při zajišťování chodu organizace. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tedy vnitřní směrnice slouží k zachování stejného postupu, stejného způsobu řešení obdobných situací v různých obdobích např. organizační řád, který obvykle definuje. Metodika je obecně pracovní postup (metoda). Zpracováním Standardů kvality v sociálních službách, vytvoříme soubor metodik a postupů charakterizujících sociální službu. Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Kvalita je popsána prostřednictvím souboru kritérií (vlastností a charakteristik), o nichž se předpokládá, že ovlivňují schopnost služeb naplnit zájmy a potřeby obou uvedených zájmových skupin - uživatelů i zadavatelů. Vnitřní směrnice organizace spolu se Standardy kvality v sociálních službách tvoří „návod“ a jednotný metodický postup na všechny činnosti zajišťující poskytování sociální služby. Podstatná je jednotnost, shoda a návaznost jednotlivých dokumentů. Účastníci školení získají teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ

PhDr. Mgr. Hana Štolbová působí patnáct let v sociální sféře, v pobytových službách pro seniory a v terénních službách. Má praktické zkušenosti s tvorbou a realizací standardů kvality v sociálních terénních a pobytových službách, s inspekcí kvality a certifikací značky kvality v sociálních službách. Jako vedoucí zaměstnanec a statutární zástupce organizace také s managementem v sociálních službách. Své odborné znalosti doplňuje při lektorování, díky svým dlouholetým zkušenostem, názornými příklady a kazuistikami. Lektorské činnosti se věnuje více jak 10 let. Rigorózní práci zpracovala na téma „Důstojné zakončení celoživotní pouti v pobytovém zařízení pro seniory…“

Zobrazit kurzy

Tisk