Na podzim nás čekají dvě již tradiční KONFERENCE MZDOVÝCH ÚČETNÍCH a KONFERENCE PERSONALISTŮ (letos slaví naše konference jubilejní "dvacítku"!). Podívejte se na program a REZERVUJTE SI SVÁ MÍSTA VČAS! Těšíme se na Vás :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 prázdninový provoz: PO - PÁ : 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR)

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačům základy, a příslušnou právní úpravu ochrany osobních údajů, jak působí zejména ve specifických podmínkách a při výkonu veřejné správy. Hlavní důraz bude položen na principy právní úpravy, nakládání s osobními údaji, povinnosti a odpovědnost správce, resp. zpracovatele osobních údajů, včetně úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále oprávnění subjektů údajů (fyzických osob). Objasněna bude úloha a pravomoci dozorového orgánu, včetně sankční pravomoci, a nápravných opatření.
Výklad je doplněn příklady z aplikační praxe, včetně odkazů na relevantní judikaturu a metodiku Úřadu pro ochranu osobních údajů, evropských orgánů, a také Ministerstva vnitra. Posluchač bude moci získat potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění ve své úřední činnosti.
Program:
 • Ústavní a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z. č. 106/1999 Sb., v platném znění, v podmínkách veřejné správy a správních orgánů jako tzv. povinných subjektů.
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů.
 • Právní úprava ochrany osobních údajů  (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů, a další prameny) a specifika jejich dopadů do oblasti veřejné správy.
 • Působnost právní úpravy (věcná, územní, osobní).
 • Základní pojmy právní úpravy: osobní údaj, zvláštní kategorie („citlivý údaj“), subjekt údajů, zpracování osobních údajů, správce, zpracovatel, pseudonymizace, a další
 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho úloha u správce.
 • Práva subjektů údajů.
 • Tradiční a nové povinnosti při zpracování osobních údajů v oblasti veřejné správy, zejména: zákonnost, legitimní účel, minimalizace, informační povinnost, integrita a zabezpečení osobních údajů, vedení záznamů o činnostech při zpracování, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a oznamování subjektu údajů.
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu, specifika ve veřejné správě, uplatňování odpovědnosti (včetně trestněprávní a za způsobenou újmu).
 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů - vnitřní režim ochrany osobních údajů.
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy (např. platy a odměny, sledování zaměstnanců, „kamerování“, zpravodaje, údaje z jednání zastupitelstva a rady, a další).

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ Ph.D.

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., dlouholetý lektor vzdělávání pro veřejnou správu (od roku 1992), akreditovaný lektor pro vzdělávání úředníků ÚSC podle zákona č. 312/2002 Sb., odborník na obecnou část ZOZ, s praxí ve veřejné správě. Působí jako docent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na témata správních procesů, správního řízení, principů dobré správy, správního trestání (přestupky), ochrany osobních údajů a práva na informace, odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou při výkonu veřejné správy. Autorka a spoluautorka řady učebnic a odborných článků a publikací.

Zobrazit kurzy

Tisk