To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty rychlý telefonický kontakt: 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Správní řízení a správní rozhodnutí

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Cílem semináře je rozbor právní úpravy správního řízení a především institutu správního rozhodnutí.
Obsahem semináře je charakteristika a důkladný rozbor správního řízení v prvním stupni, včetně jeho zásad. Největší pozornost proto bude věnována průběhu správního řízení, jakož i cíli a účelu správního řízení, kterým je správní rozhodnutí.
Seminář se zaměří na vymezení tzv. obecného a zvláštního správního řízení, což bude demonstrováno na vybraných příkladech ze zvláštní části správního práva. Následovat bude problematika průběhu řízení, správních orgánů, účastníků, či podkladů pro vydání rozhodnutí. Důraz bude kladen na stěžejní oblasti, jako je doručování, včetně institutu datových schránek a procesních práv účastníků řízení. Dále bude pozornost věnována rozboru institutu správního rozhodnutí; charakteristika, formy, druhy, účinky, vlastnosti, náležitosti a způsob jeho tvorby. Upozorněno bude na možné vady správních rozhodnutí a možnosti jejich řešení. Celý výklad bude doplněn odkazy na příslušnou judikaturu, stejně jako závěry teorie, či poradního sboru ministra vnitra. Zohledněny budou též relevantní změny v právních předpisech vyvolané nejen rekodifikací soukromého práva. Diskuse, dotazy.

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Lukáš POTĚŠIL Ph.D.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul „JUDr.“ a posléze i titul „Ph.D.“ v oboru správní právo a právo životního prostředí. V letech 2007–2012 působil na Nejvyšším správním soudu jako asistent soudce sociálně správního kolegia tohoto soudu. Od roku 2009 je členem pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády. V současné době působí jako odborný výzkumný pracovník na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je mj. spoluautorem publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (C. H. Beck, 2013) a komentáře ke stavebnímu zákonu (C. H. Beck, 2013). Je rovněž vedoucím autorského kolektivu k připravovanému komentáři správního řádu. K naznačeným oblastem též publikuje v odborných časopisech a vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích.

Zobrazit kurzy

Tisk