To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty rychlý telefonický kontakt: 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Změny ve společném vzdělávání

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Program semináře:
  • Platná právní úprava společného vzdělávání daná školským zákonem
  • Prováděcí vyhláška č. 27/2016 Sb. a její změny schválenými novelami
První polovina semináře bude věnována platné právní úpravě vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných obsažené ve školském zákoně v ustanovení § 16 – 19.
Následovat bude výklad prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V podrobnostech budou rozvedeny pracovně právní aspekty využití podpůrných opatření personálního charakteru – asistent pedagoga, speciálně pedagogická podpora, osobní asistent. Zdůrazněny budou změny, ke kterým došlo novelami prováděcí vyhlášky vyhláškami č. 270/2017 Sb. a č. 416/2017 Sb., které reagovaly na zkušenosti faktické aplikace právní úpravy společného vzdělávání. Účastníci z řad středních škol budou upozorněni na změny, které přinesla novela vyhlášky pod č. 244/2018 Sb. – podpůrná opatření v rámci přijímacího řízení a ukončování středního vzdělávání. Dále bude podán přehled připravovaných změn v další navržené novele vyhlášky, která má vést i k významnému snížení administrativní náročnosti spojené se společným vzděláváním a opět upřesnit poskytování podpůrných opatření personálního charakteru.
Pozornost bude věnována povinnostem škol podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. – školní poradenské pracoviště a jeho kompetence.
V průběhu semináře lze podávat doplňující dotazy.

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Hana POLÁKOVÁ

JUDr. Hana Poláková se zaměřuje na přednáškovou činnost v oblasti školských právních předpisů, pracovního práva a správního řízení. Přednáškové činnosti se věnuje již téměř 20 let. Přednášenou problematiku se snaží přiblížit srozumitelným jazykem s uvedením praktických příkladů ze života škol a školských zařízení. Je autorkou celé řady publikací vydaných za účelem pomoci ředitelům školských příspěvkových organizací při aplikaci školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, platových předpisů a správního řádu.

Zobrazit kurzy

Tisk