To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty rychlý telefonický kontakt: 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, stále ještě není veřejností dostatečně zažita. Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala.
Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby. Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ.
Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.
Obsah semináře:
 • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
 • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
 • Právo stavby a jeho specifika
 • Věcná břemena – služebnosti
 • Věcná břemena – reálná břemena
 • Zástavní právo
 • Zákaz zcizení a zatížení
 • Sjednání výhrady vlastnického práva
 • Předkupní právo jako právo věcné
 • Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku
Seminář je určen: Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a soukromého práva Vysoké školy finanční a správní. Současně přednáší jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie  Dopady nového občaského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - závazkové právo.

Zobrazit kurzy

Tisk