NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ zaměřených na novelizaci ZDE!
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 PO - PÁ: 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Odborný program semináře:
•    Nájem podle obecných ustanovení ObčZ-
•    Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů-
•    Problematická ustanovení v oblasti nájmu bytu

•    Vznik nájmu bytu podle ObčZ
•    Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti včetně vzoru
•    Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
•    Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
•    Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
•    Nájemné za vybavení bytu
•    Slevy z nájemného, prominutí nájemného
•    Společný nájem bytu obecně
•    Bydlení manželů, rodinná domácnost, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu, smrtí, rozvodem a další bydlení po rozvodu)
•    Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
•    Přechod nájmu na dědice
•    Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití
•    Vyklizení a předání bytu
•    Případy poskytování bytových náhrad.
•    Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
•    Poskytovatel a příjemce
•    Způsob stanovení záloh a jejich změny
•    Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
•    Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
•    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
•    Informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb
•    Judikatura

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

JUDr. Pavla Schödelbauerová působí od roku 1986 ve státní správě v oblasti nemovitostí specializace ná- jem a vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Od roku 1995 dosud na Ministerstvu hospodářství, poté Ministerstvu pro místní rozvoj jako právník a vedoucí oddělení bytového práva v odboru bytové politiky. V této funkci se podílí na zpracování právních předpisů v oblasti bydlení, zejména nájmu bytů, nebytových prostor a právní úpravy vlastnictví bytů, ale i v oblasti veřejné podpory bydlení a jejího souladu s komunitárním právem.

Zobrazit kurzy

Tisk