Dne 9. 9. 2020 vyjde podzimní číslo časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem (K věci). Podívejte se na jeho starší čísla a přihlaste se k odběru čísel nových! :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 prázdninový provoz: PO - PÁ : 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového spoluvlastnictví, zásadní změny, vznik bytového spoluvlastnictví, jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Zásadní navrhované změny v novele
- Vyloučení předkupního práva
- Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka
- Zjednodušení změny prohlášení
- Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky
- Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných částí
- Zjednodušení procesu vzniku společenství
- Změny v přezkumu rozhodnutí soudem a další……………..

Stávající úprava
 • Vznik bytového spoluvlastnictví - podmínky a předpoklady vzniku, charakteristické rysy
 • Jednotky a jejich převody
- Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
- Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
- Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
- Převody jednotek, předkupní právo
- Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
- Práva a povinnosti vlastníků jednotek
- Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
 • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
- Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
 • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
 • Společenství vlastníků jednotek
- Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
- Kompetence společenství vlastníků jednotek
- Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
- Rozhodování společenství vlastníků jednotek
- Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
- Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
- Zrušení společenství vlastníků jednotek
 • Aktuální judikatura
 • Diskuse

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

JUDr. Pavla Schödelbauerová působí od roku 1986 ve státní správě v oblasti nemovitostí specializace ná- jem a vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Od roku 1995 dosud na Ministerstvu hospodářství, poté Ministerstvu pro místní rozvoj jako právník a vedoucí oddělení bytového práva v odboru bytové politiky. V této funkci se podílí na zpracování právních předpisů v oblasti bydlení, zejména nájmu bytů, nebytových prostor a právní úpravy vlastnictví bytů, ale i v oblasti veřejné podpory bydlení a jejího souladu s komunitárním právem.

Zobrazit kurzy

Tisk