Dne 9. 9. 2020 vyjde podzimní číslo časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem (K věci). Podívejte se na jeho starší čísla a přihlaste se k odběru čísel nových! :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 prázdninový provoz: PO - PÁ : 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro začínající ekonomy a účetní

Termín Místo Cena (vč. DPH)
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

1. Hospodaření příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů § 53 až 63,
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 27 až 37b,
 • zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací,
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací,
 • peněžní fondy příspěvkových organizací.
2. Vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (postavení příspěvkových organizací - některé vybrané účetní jednotky, rozsah a způsob  vedení účetnictví, účetní metody, účetní závěrka),
 • v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v jednotlivých částech účetní závěrky včetně položek knihy podrozvahových účtů, směrná účtová osnova, účetní metody).
3. Vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání  do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (průkaznost, předmět inventarizace, inventurní soupisy),
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (podklady pro schvalování účetní závěrky).
4. České účetní standardy pro příspěvkové organizace
 • český účetní standard č. 701 až č.710, se zaměřením na postupy účtování u příspěvkových organizací,
 • vzorové příklady postupů účtování

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk