Dne 17. 2. 2020 byl ve Sbírce konečně vyhlášen NOVÝ REALITNÍ ZÁKON! My Vás s ním seznáme, my Vás ho naučíme. Věřte nám! :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty +420 517 333 699 +420 736 216 375 prihlasky@tsmvyskov.cz

Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Program semináře:
Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody
 • Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, a rozdíly mezi nimi, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014.
 • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, - nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících.
 • Způsoby vzniku jednotky.
 • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení.
 • Převody jednotek.
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek.
 • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením.
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky.
Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku.
Institucionální vymezení subjektů vykonávajících správu domu a pozemku.
Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek.
Společenství vlastníků jednotek

 • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
 • Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
 • Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, (§ 118-209 o. z.).
 • Úprava spolku (§ 214-254, § 258-302 o. z.) vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (§ 1221 o. z.).
Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.).
 • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek.
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek.
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství.
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek.
 • Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem.
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny.
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek.
 • Aktuální judikatura.
 • Informace o přípravě novelizace úpravy bytového spoluvlastnictví v ObčZ.
 • Diskuse.

Bonusy společnosti TSM

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, myslíme na Vaše jmeniny i narozeniny, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

JUDr. Pavla Schödelbauerová působí od roku 1986 ve státní správě v oblasti nemovitostí specializace ná- jem a vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Od roku 1995 dosud na Ministerstvu hospodářství, poté Ministerstvu pro místní rozvoj jako právník a vedoucí oddělení bytového práva v odboru bytové politiky. V této funkci se podílí na zpracování právních předpisů v oblasti bydlení, zejména nájmu bytů, nebytových prostor a právní úpravy vlastnictví bytů, ale i v oblasti veřejné podpory bydlení a jejího souladu s komunitárním právem.

Zobrazit kurzy

Tisk