Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Účetní závěrka roku 2021 pro podnikatelské subjekty, účetní a daňové aktuality 2021-2022

Termín Místo Cena (vč. DPH)
3.2.2022 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:

· Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.

· Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.

· Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.

· Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.

· Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.

· Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.

· Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2020

· Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.

· Metodika oprav chyb minulých období.

· Nejnovější interpretace NÚR

· Zvláštnosti roku 2021 - jak zaúčtovat a jaký vliv mají na daň z příjmů  - COVID nájemné, prominutí pojistného, úvěry Antivirus, kompenzační bonusy společníků s.r.o., home office, ochranné a hygienické pomůcky a další

Stručné informace o daňových změnách od 1. 1. 2021, některé změny zpětně pro rok 2020 a výhled do roku 2022

- stravenky nově

- zpětné uplatnění daňové ztráty

- rychlejší odpisy

- a další dle aktuální legislativy ke dni konání semináře

Stručná informace k připravované velké novele účetních předpisů.

Květoslava NOVOTNÁ

Květoslava Novotná - daňový poradce, zapsaný v seznamu KDP pod  evid. č. 1188, bilanční účetní, certifikát bank. institutu, majitelka firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně. Lektorská činnost od roku 1993 na téma účetnictví. Lektorská činnost od roku 1996 témata účetnictví a daní. Vice než 30 let praxe v oboru účetnictví. 20 let praxe v oblasti daňového poradenství. 10 let výuky na vyšší odborné škole.

Zobrazit kurzy

Tisk