To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování, oceňování, odpisování

Termín Místo Cena (vč. DPH)
9.11.2021 09:00 - 13:30

PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.

PRAHA PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je získat správný účetní a daňový pohled na majetek.
Seminář je určen pro účetní a pracovníky investičního oddělení v podnikatelské sféře.             
Obsah semináře:
  • Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
  • Vnitropodniková směrnice – určení pravidel pro práci s majetkem
  • Způsoby pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do odpisových skupin
  • Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – odpisový plán
  • Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – způsoby odepisování
  • Drobný nehmotný a hmotný majetek
  • Inventarizace majetku
Výklad semináře bude probíhat s vazbou na příklady z praxe.
Ivana PALEČKOVÁ

účetní poradkyně, Praha

Zobrazit kurzy

Tisk