Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021

Termín Místo Cena (vč. DPH)
20.10.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 /účinnost od 1. 9. 2020 novelou 343/2020 Sb, která byla na přeshraniční obchod poměrně bohatá /prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody/.
Změny v přeshraničních transakcích s ohledem na významnou novelu ZDPH od roku 2021 s důrazem na zavedení elektronického rozhraní do DPH a  prodej a dovoz zboží na dálku. Režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od roku 2021.
Pro koho je seminář určen: Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.
Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení
  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/
  • Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH a účetnictví.
  • Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu
  • Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
  • Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH
  • Souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP
  • Neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další
Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Ing. Vladimír Zdražil je specialista na mezinárodní zbožové transakce a na služby s mezinárodním prvkem.

Zobrazit kurzy

Tisk