Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající situaci v ČR a rozhodnutí vlády nyní realizujeme kurzy pouze ve formě webinářů. Aktuální dění sledujeme a jsme připraveni na nová rozhodnutí obratem reagovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Služebnosti a reálná břemena v praxi obcí a krajů

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
27.4.2021 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 100 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je představit právní úpravu věcných břemen, která občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., dělí na služebnosti, spočívající v povinnost vlastníka věci ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet, a na reálná břemena, spočívající v povinnosti vlastníka věci oprávněné osobně něco dávat nebo něco konat, a nabyté poznatky pak uvést do souvislosti se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, popř. se zákonem o krajích.
Zákon o obcích v nyní platném znění nesvěřuje rozhodování o zřízení věcných břemen do vyhrazené pravomoci žádného obecního orgánu. Do roku 2002 bylo rozhodování o zřízení věcného břemene zařazeno mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva (tehdejší § 85 odst. 1 písm. j), dle důvodové zprávy k novele zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) však tato vyhrazená pravomoc byla vypuštěna. V zákoně o obcích se od té doby ohledně věcných břemen nic nezměnilo. Zásadní změnu však přinesl občanský zákoník, který v § 498 odst. 1 větě první zcela nově definoval pojetí věci v právním smyslu.
Občanský zákoník přinesl výraznou změnu v pojetí věci, kdy je nově zvolena tzv. široká koncepce věcí. Právo odpovídající věcnému břemeni se řadí mezi věcná práva k věcem cizím a zatěžuje-li nemovitosti, považuje se samo za (nehmotnou) nemovitou věc. Nakládání s nemovitou věcí se věnuje již několik ustanovení zákona o obcích (resp. o krajích) a právě ta budou taktéž předmětem nabízeného kurzu. V jeho rámci bude rozebrána otázka pravomoci obecních orgánů (zastupitelstvo x rada) a problémy, které v praxi nastávají v souvislosti s jiným režimem v případě zřizování služebnosti „ve prospěch“ a k „tíži“ obce.
Právní úprava nehmotných nemovitých věcí
- právní úprava nehmotné věci - § 496 OZ
- právní úprava nemovité věci - § 498 OZ
- věcná břemena jako nehmotné nemovité věci
Věcná břemena
- právní úprava věcných břemen
- rozdělení věcných břemen – reálná břemena x služebnosti
- služebnost osobní x služebnost pozemková
Zřízení věcného břemene na obecním majetku
- rozhodovací pravomoc zastupitelstva obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích x rozhodovací pravomoc rady obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích a praktické problémy s tím spojené
- otázka zveřejnění záměru při zřizování věcného břemene
- vztah k zákonu č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-575/2020
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
prof. JUDr. Markéta SELUCKÁ Ph.D.

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V právní oblasti se věnuje ochraně slabších kontraktačních stran v soukromém právu zejména ochraně spotřebitele a nájemce bytu. Byla zvolena děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou povede od 1. 4. 2015.

Zobrazit kurzy

Tisk