Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající situaci v ČR a rozhodnutí vlády nyní realizujeme kurzy pouze ve formě webinářů. Aktuální dění sledujeme a jsme připraveni na nová rozhodnutí obratem reagovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Vedení účetnictví příspěvkových organizací od A do Z - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
9.2.2021 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb. - vedení účetnictví, účetní knihy, účetní závěrka, oceňování, účetní metody včetně odpisování dlouhodobého majetku, inventarizace. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – obsahové vymezení položek účetní závěrky, uspořádání položek účetní závěrky, účetní metody, směrná účtová osnova, postupy účtování vyplývající z ustanovení vyhlášky. Ustanovení vyhlášky č. 383/2002 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 370/2015 Sb. pozdějších předpisů. Ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. Ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.
č. 701  - Účty a zásady účtování na účtech,
č. 702  - Otevírání a uzavírání účetních knih,
č. 703  - Transfery,
č. 704  - Fondy účetní jednotky,
č. 705  - Rezervy,

č. 706  - Opravné položky a vyřazení pohledávek,
č. 707  - Zásoby,
č. 708  - Odpisování dlouhodobého majetku,
č. 709  - Vlastní zdroje,
č. 710 -  Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Příklady postupů účtování.
Diskuse, dotazy.

 

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-247/2016
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk