Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vodoprávní řízení se zaměřením na stavby vodních děl a jejich povolování - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
21.6.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami novelizace veřejného stavebního práva se zaměřením na stavby vodních děl, dále seznámení s procesem rekodifikace a se stávajícím právním stavem ke dni konání semináře.
Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona ve vztahu ke stavbám vodních děl.
Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona se zaměřením na stavební řád a základní postupy dle vodního zákona a stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb vodních děl, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb vodních děl.
Budou vysvětleny procesní postupy ve vodoprávních řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. Jednotlivé postupy budou vysvětlovány v návaznosti na ustanovení správního řádu, stavebního zákona a vodního zákona. Seminář objasní průběh vodoprávního řízení z obecného hlediska a upozorní na specifika tohoto řízení. Bude popsána činnost vodoprávních úřadů, stavebních úřadů, jejich kompetence, průběh řízení, vydání rozhodnutí a další problémové okruhy.
Seminář bude zaměřen na vymezení jednotlivých typů řízení o povolení stavby vodních děl, včetně povolování nakládání s vodami, budou zmíněny i možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb vodních děl.
Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře.
Program semináře:
  • Upozornění na změny, které přináší novela stavebního zákona
  • Vodoprávní řízení a jeho specifika a odlišnosti od obecného správního řízení
  • Vodoprávní úřady, stavební úřady, jejich odlišnost, jejich kompetence a příslušnost
  • Účastníci vodoprávního řízení, jejich postavení, práva a povinnosti
  • Vodoprávní řízení o povolení nakládání s vodami
  • Vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl
  • Zjednodušené povolování staveb vodních děl
  • Dotazy

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu Vám budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-230/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena KLIKOVÁ Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro ve- řejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády. Přednáškové činnosti se v rámci seminářů věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk