Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Finanční řízení školy aktuálně - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
9.12.2022 14:00 - 16:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 390 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, P1d-01,  ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování  pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

  1. Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
  1. Co přináší změna financování a jak je to provedeno

a.     postup financování pedagogické práce

b.     výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit

c.     vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním

d.     výkaz P1d-01 ke stavu k 31. 5. 20201

  1. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole

a.     základní pravidla pro výpočet PHmax

b.     praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)

c.     možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax

  1. Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)

a.     nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)

b.     nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)

  1. Způsob financování nepedagogické práce

a.     postup rozepisování a způsob výpočtu

b.     praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

  1. K čemu by měla sloužit rezerva
  1. Aktuality a dotazy


UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Ing. Petra SCHWARZOVÁ

Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání  MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Zobrazit kurzy

Tisk