Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Bytové spoluvlastnictví - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
9.11.2023 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Bytové spoluvlastnictví - významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví.

S účinností od 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, provedená zákonem číslo 163/2020 Sb., ze dne 18. března 2020, která významnou měrou zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví
Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely.

Právní úprava bytového spoluvlastnictví
• Vznik bytového spoluvlastnictví- podmínky a předpoklady vzniku,
• Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě  prohlášení a změnách prohlášení
• Jednotky a jejich převody

- Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
- Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
- Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
- Spoluvlastnictví jednotek
- Převody jednotek
- Přechod dluhů při převodu jednotky
- Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
- Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
- Oznamovací povinnosti vlastníka jednotky
- Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
• Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
- Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Změny v úpravě příspěvku na správu, změny v úpravě způsobů jeho určení
- úhrada služeb spojených s bydlením
• Změny v úpravě správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
• Společenství vlastníků jednotek

- Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
- Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
- Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
- Rozhodování společenství vlastníků jednotek
- Změny v přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
- Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
- Rozhodování per rollam a náhradní shromáždění
- Zrušení společenství vlastníků jednotek
• Aktuální judikatura.
• Diskuse

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-601/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

JUDr. Pavla Schödelbauerová působí od roku 1986 ve státní správě v oblasti nemovitostí specializace ná- jem a vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Od roku 1995 dosud na Ministerstvu hospodářství, poté Ministerstvu pro místní rozvoj jako právník a vedoucí oddělení bytového práva v odboru bytové politiky. V této funkci se podílí na zpracování právních předpisů v oblasti bydlení, zejména nájmu bytů, nebytových prostor a právní úpravy vlastnictví bytů, ale i v oblasti veřejné podpory bydlení a jejího souladu s komunitárním právem.

Zobrazit kurzy

Tisk