Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, moc děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (SPRÁVNÍ ŘÁD) – úvodní seznámení - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
18.3.2021 08:30 - 12:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 690 Kč(e-osvědčení) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s orientací ve správním procesu a se základy správního řízení vedeného dle správního řádu.
Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty správního řízení, vztah správního řádu a jiných právních předpisů, základní zásady, vymezení subjektů správního řízení, samotný proces správního řízení (a to veškeré jeho fáze), rozhodnutí a jeho vlastnosti, včetně možných opravných prostředků. Cílem je vysvětlení těchto procesů a institutů tak, aby účastníci byli schopni pochopit, jak řízení probíhá a jak ho vést.
Účastníci budou informování o aktuál.
Program semináře:
 • Správní řád, jeho systematika a vztah správního řádu a jiných právních předpisů
 • Základní zásady činnosti správních orgánů, zásady správního řízení
 • Subjekty správního řízení (správní orgány, jejich příslušnost; účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků)
 • Instituty správního procesu (spis, doručování, aj.)
 • Postup před zahájením a zahájení řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni (pořizování podkladů pro vydání rozhodnutí, dokazování)
 • Rozhodnutí (právní moc, vykonatelnost, vady rozhodnutí)
 • Opravné a dozorčí prostředky (odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení)
 • Dotazy.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Alena KLIKOVÁ Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro ve- řejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády. Přednáškové činnosti se v rámci seminářů věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk