Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající situaci v ČR a rozhodnutí vlády nyní realizujeme kurzy pouze ve formě webinářů. Aktuální dění sledujeme a jsme připraveni na nová rozhodnutí obratem reagovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
22.1.2021 10:00 - 15:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři)
Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit, volejte prosím na tel. 736 216 375 nebo 517 333 699.

Popis kurzu

Dlouhodobý majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech.

Seminář je určen
účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem:
 • významnost informace,
 • klasifikace majetku,
 • oceňování majetku – pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota,
 • odpisování majetku,
 • inventarizace majetku.
Vyhláška č. 410/2009 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů:
 • obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 • pořízení majetku,
 • nedokončený majetek,
 • uvedení do užívání,
 • syntetické, analytické,
 • podrozvahové účty.
Účetní metody
 • oceňování dlouhodobého majetku – náklady s pořízením související, transfery, náklady, které nesouvisí s pořízením majetku - oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování,
 • odpisování majetku – účetní odpisy, vyřazení, likvidace majetku,
 • opravné položky.
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení týkající se dlouhodobého majetku
 • základní pojmy,
 • inventarizační činnosti, inventarizační komise, plán inventur
 • fyzická, dokladová inventura,
 • inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis,
 • inventarizační  identifikátor,
 • inventarizace vybraného majetku.
České účetní standardy č. 701 až 710 – vybrané postupy účtování platné pro aktuální účetní období související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem.
Příklady postupů účtování.
Dotazy diskuse.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-246/2019
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk