Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Dlouhodobý majetek v ukázkách a příkladech v účetní praxi vybraných účetních jednotek - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
27.9.2022 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen finančním, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu.
Program semináře:
 • Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s dlouhodobým majetkem
 • Klasifikace majetku, členění majetku v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně účetních metod
 • Pořízení majetku
 • Nedokončený majetek
 • Oceňování
 • Uvedení do užívání
 • Syntetické  účty
 • Odpisování majetku
 • Opravy a údržba
 • Technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce
 • Prodej, bezúplatný převod, darování
 • Vyřazení, likvidace
 • Inventarizace
 • České účetní standardy č. 701 až 710  – ukázky a příklady postupů účtování dlouhodobého majetku

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
 • , číslo akreditace: MV ČR
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk