Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Zadávání sektorových veřejných zakázek - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
21.6.2021 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Předmětem této přednášky je komplexní uchopení oblasti zadávání sektorových veřejných zakázek a s tím souvisejících specifik, zejména prostřednictvím komparace právní úpravy dopadající na zadávání sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek obecně.
Náplní přednášky je tedy především:
  • Definice pojmů, které jsou pro toto téma stěžejní (zadavatel, veřejná zakázka, dominantní vliv, zvláštní a výhradní práva či relevantní činnost)
  • Popis problematiky relevantních činností v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, dopravy, využití území pro poskytování služby letiště nebo přístavu, poštovních služeb a těžby. Součástí určení relevantních činností je i analýza související judikatury a dále uvedení praktických příkladů rozhodování Evropské komise o vyjmutí některých činností z působnosti směrnice 2004/17/ES
  • Popis výjimek, kdy se režim sektorového zadávání na zadání sektorové veřejné zakázky neuplatní (zakázky zadávané přidruženým osobám a zakázky zadávané společným podnikům)
  • Analýza speciálních ustanovení pro zadávání sektorových veřejných zakázek, které je upraveno formou speciálních ustanovení vůči obecnému režimu – Výjimky obecné, výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie, výjimky pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby, zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění, zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním a pro užší řízení
  • Popis systému kvalifikace
  • Rozbor problematiky souběhu činností
  • Rozbor problematiky uveřejňování smluv
  • Analýza specifik zadávacích podmínek
  • Analýza specifik zrušení zadávacího řízení
  • Zhodnocení právní úpravy oblasti sektorových veřejných zakázek jako celku
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Mgr. Tomáš MIKULA

Zobrazit kurzy

Tisk