Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající situaci v ČR a rozhodnutí vlády nyní realizujeme kurzy pouze ve formě webinářů. Aktuální dění sledujeme a jsme připraveni na nová rozhodnutí obratem reagovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Hospodaření s majetkem obcí či kraje - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
11.2.2021 10:00 - 15:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače se všemi relevantními aspekty hospodaření s majetkem obcí nebo kraje v návaznosti na zákon č.128/2000 Sb., o obcích, resp. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Kurz se zaměří zejména na problematiku zajištění všech povinností obce či kraje při hospodaření s majetkem v souladu s povinností péče řádného hospodáře, přičemž významná pozornost bude věnována problematice ceny obvyklé. Další podstatnou součástí kurzu bude rozhodovací proces o majetkových dispozicích ve volených orgánech obce či kraje a s tím souvisejících zveřejňovacích povinnostech (Povinnost zveřejnit záměr, zveřejňování v registru smluv, atd.). Poslední část kurzu se zaměří na hlavní principy a postupy při kontrole hospodaření a správného nakládání s majetkem obce či kraje.
Obsah semináře:
• Základní principy hospodaření s majetkem obce
• Majetek obcí a jeho možné třídění (věc hmotná a nehmotná)
• Přímá a nepřímá správa obecního majetku
• Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem a cena obvyklá
• Povinnost péče řádného hospodáře
• Povinnost zveřejnit záměr
• Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici
• Uzavření smlouvy a zveřejňování smluv v registru smluv
• Kontrola hospodaření

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

  • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
  • , číslo akreditace: MV ČR
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
prof. JUDr. Markéta SELUCKÁ Ph.D.

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V právní oblasti se věnuje ochraně slabších kontraktačních stran v soukromém právu zejména ochraně spotřebitele a nájemce bytu. Byla zvolena děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou povede od 1. 4. 2015.

Zobrazit kurzy

Tisk