Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVÉ MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (v souvislosti s jejich zavedením novou OZV a následným vybíráním nebo vymáháním) - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
17.2.2022 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 800 Kč(e-osvědčení, rozsáhlý materiál) Přihlásit se
15.3.2022 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 800 Kč(e-osvědčení, rozsáhlý materiál) Přihlásit se
12.4.2022 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 800 Kč(e-osvědčení, rozsáhlý materiál) Přihlásit se
7.6.2022 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 800 Kč(e-osvědčení, rozsáhlý materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

NOVÉ MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (v souvislosti s jejich zavedením novou OZV a následným vybíráním nebo vymáháním, včetně informace o zákonu č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby - v reakci na zrušený § 16 zákona o místních poplatcích).


Program:

  • Aktuality – přehled změn provedených zákonem č. 278/2019 Sb., zákonem č. 543/2020 Sb. a zákonem č. 609/2020 Sb.
  • Komplexní výklad nových poplatků za komunální odpad (včetně seznámení s názory MF na procesní změny – využití stížnosti, otázka nezletilců jako poplatníků apod.).
  • Rozlišení mezi poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (zejména pokud jde o rozdíly v procesním postupu správce poplatku při vyměřovacím řízení, v placení poplatku, v předmětu zpoplatnění, v osvobození).
  • Výklad ostatních poplatků (s vyšším důrazem na nový poplatek z ubytování ve vztahu k posledním zkušenostem).
  • Náležitosti OZV podle nové právní úpravy (povinné a nepovinné náležitosti).
  • Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení formou otázek a odpovědí.
  • Prominutí poplatku a sankce.
  • Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.

S ohledem na využití tzv. on-line seminářů, je součástí semináře kompletní písemný materiál, do kterého jsou zapracovány i současné výsledky diskuzí mezi obcemi a kraji, včetně názorů Ministerstva financí na výše uvedené změny (např. u poplatku za komunální odpad otázka rozsahu zpoplatnění bytových domů nebo nemovitostí zahrnujících byt jako jsou např. hrady, fary, muzea, podnikové rekreační objekty apod.).
Seminář je určen pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování obecně závazných vyhlášek. Velká část semináře bude zaměřena na nový poplatek z pobytu a poplatků za komunálního odpad, včetně procesních ustanovení, a to jak v zákoně o místních poplatcích, tak i v daňovém řádu.

UPOZORNĚNÍ:

Přístupové údaje ke školení budou zaslány cca dva dny před akcí na email uvedený v přihlášce.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-43/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

JUDr. Alena Šneberková dlouhodobě působí jako lektorka na úseku místních poplatků a výkonu jejich správy. Rovněž její publikační činnost v této oblasti je značně rozsáhlá. Její semináře jsou vždy obohaceny o nové zkušenosti z praxe a doprovázeny písemným materiálem, který umožňuje širší diskuzi k dané problematice.

Zobrazit kurzy

Tisk