Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

NOVÉ MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (v souvislosti s jejich zavedením novou OZV a následným vybíráním nebo vymáháním) - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
11.5.2021 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 800 Kč(e-osvědčení, rozsáhlý materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:
  • Aktuality (podrobnější seznámení s velkou novelou daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021).
  • Zrušení dosavadního zpoplatnění komunálního odpadu a jeho nahrazení novými místními poplatky za komunální odpad:
  • poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a
  • poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
  • Výklad nových poplatků za komunální odpad (zejména pokud jde o odlišnou úpravu v OZV a rozdíly postupu správce poplatku při výkonu jejich správy).
  • Využití přechodného ustanovení pro zajištění nových OZV.
  • Otázky a odpovědi k předcházející velké novele (zavedení nového poplatku z ubytovací kapacity, změny dalších poplatků a procesních ustanovení).
  • Diskuze.
Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, pokud jde o zavedení nových poplatků za komunální odpad,  včetně některých nutných změn u stávajících OZV. Obsah semináře je připraven pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy na úseku místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování nových nebo upravených obecně závazných vyhlášek.
Pro seminář je připraven materiál, který zaznamenává výklad nové právní úpravy.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-43/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

JUDr. Alena Šneberková dlouhodobě působí jako lektorka na úseku místních poplatků a výkonu jejich správy. Rovněž její publikační činnost v této oblasti je značně rozsáhlá. Její semináře jsou vždy obohaceny o nové zkušenosti z praxe a doprovázeny písemným materiálem, který umožňuje širší diskuzi k dané problematice.

Zobrazit kurzy

Tisk