Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Dovolená v hodinách v r. 2021, stravovací paušál ve všech souvislostech a další podstatné změny ve mzdové a personální oblasti - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
20.5.2021 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Obsah semináře:
Změny v pracovněprávní oblasti –
1) Nové překážky v práci z důvodu veřejného zájmu - § 203a ZP
    Podmínky pro náhradu mzdy, výše náhrady a její výpočet, refundace náhrady
2) Dovolená v hodinách
- překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou
- limitní kumulativní překážky v práci
- stanovení nároku na dovolenou - předpokládaný nárok (očekávaný nárok)
- změna úvazku a nárok na dovolenou
- krácení dovolené z důvodu absence
- dovolená a svátek
- převod zůstatku dovolené
- zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech
- náhrada mzdy za dovolenou
- přečerpaná dovolená a jak řešit vzniklý přeplatek
- plány dovolené
- čerpání dovolené
- žádanka o dovolenou
- dovolená nad 4 týdny a dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- dodatková dovolená
3) Ochrana průměrného hodinového výdělku
Od 30. 7. 2020 nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy - § 357 ZP
- Jak zajistit zákonnou podmínku a možné sankce při nerespektování nové skutečnosti 
4) Minimální mzda a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd..
- doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy
Oblast daní
Zákon č. 386/2020 Sb. – účinnost od 1.1.2021 – důležité přechodné ustanovení
Zákon č. 609/2020 Sb.
Odstranění brutace – stručně
- zrušení horní hranice ročního daňového bonusu 60 300 Kč ročně
- zvýšení základní slevy na poplatníka
- stravovací paušál ve všech souvislostech
jaké podmínky musí být splněny, aby šlo o příjem osvobozený
kdy se jedná o daňově účinný výdaj
jak zaokrouhlovat celkovou částku stravovacího paušálu
pojem směna
plánovaná směna a harmonogram směn
mimořádná směna
náhradní volno na práci přesčas
náhradní volno za svátek
člen orgánu právnické osoby a str. paušál
pracovní cesta
mimořádná směna a mimořádné cestovní výdaje
vnitřní předpis o příspěvku na stravování
změna vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
vyhlášky o závodním stravování pro rozpočtovou sféru
Změny v ohlašovací povinnosti - 38da ZDP
Zákon č. 39/2021 Sb. - snížení ročního daňového základu při RZ z titulu zaplacených úroků na bytové potřeby až o 30% - již za rok 2020.   
• Změny v oblasti srážek ze mzdy
- nezabavitelná částka v roce 2021
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky,
- odstupné a exekuce
Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu a  po jeho ukončení – Usnesení vlády č. 17/2021 Sb.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Její semináře a školení jsou zaměřeny na mzdové účetnictví a personální agendu.

Zobrazit kurzy

Tisk