Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Finanční kontrola obcí a p.o. v roce 2021 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
31.5.2021 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:
Přehled legislativního rámce
 • Právní předpisy (zákon č. 250/2000 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška a jejich významné změny týkající se podávání ročních zpráv v r. 2021 za r. 2020, významné změny pro info o závažných zjištění, zákon o kontrole, zákon o přezkoumávání hospodaření ÚSC, zákon o obcích, vyhláška o schvalování účetních závěrek)
 • Závazné informace MFČR, MVČR, ostatní (aktuální metodická pomoc CHJ, roční zpráva, podpory interního auditu, metodika MVČR, stanoviska KAČR)
Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole
 • Vymezení pojmů, působnost kontrolních orgánů – obcí, krajů, poskytovatelů dotací
 • Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u příjemců nebo žadatelů o dotace (procesní pravidla, povinnost řídit se kontrolním řádem, práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné, obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole)
 • Programy kontrol
 • V r. 2020 bylo nutno programy kontrol upravit a přizpůsobit nové struktuře roční zprávy, tj. například principy 3E, nakládání s majetkem, správa pohledávek, finanční kontrola (vnitřní kontotrolní systém – řídící kontrola), veřejné zakázky atd, dále například hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření, vztahy mezi zřizovatelem a organizací, tvorba a použití fondů, porušení rozpočtové kázně, zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.
 • povinnost zveřejnění, závažná zjištění - informace na MFČR všichni, roční zprávy nově, jen ti, kteří mají interní audit nebo provádí VSK, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků
 • souhrnné informace MFČR o výsledcích kontrol za r. 2019 vydané v r. 2020
 • Vyhodnocení výsledků kontrol
 • cíle těchto kontrol, způsob provádění kontrol, oprávněné osoby kontroly provádět,
 • kdo podléhá, kdy možnost volby kontrolora, rozdíl auditor x kraj, vazba mezi zákonem o přezkumu a kontrolním řádem, dozor nad přezkoumáním vykonaném auditorem
 • Z hlediska příjemce - obce, kraje i p.o.
 • Z hlediska poskytovatele – obce, kraje
Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem
Přezkumy hospodaření – stručné informace
Finanční kontrola dotací – stručné informace

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk