Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
20.7.2021 09:00 - 12:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 590 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Dne 1. července 2021 začne platit velké množství změn směrnice 2006/112/ES a
prováděcího nařízení Rady 282/2011, které zcela zásadním způsobem ovlivní pravidla
pro DPH použitelná na přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a
konečným spotřebitelem (business to consumer, resp. „B2C“).
Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn:
  • zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží nebo-li „distance selling“) dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp.„MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU i na určitá domácí dodání zbožírealizovaná platformami, tržišti apod. (One Stop Shop, resp. „OSS“)
  • zavedení právní fikce, dle které podnik, který usnadňuje za určitých podmínekdodání zboží prostřednictvím on-line elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál apod.), je sám považován za osobu, která zboží obdržela a zároveň dodala(tento podnik se stává pro účely DPH „domnělým“ dodavatelem a vzniká mu obvykle povinnost přiznat daň z dodání konečnému spotřebiteli)
  • úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovanýchprostřednictvím „domnělého“ dodavatele
  • zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR
  • zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehožvlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (Import One Stop Shop, resp. „IOSS“)
  • zavedení zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkácho hodnotě nepřevyšující 150 EUR
  • úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR
  • zavedení nových záznamních / evidenčních povinností, které se budou týkat podniků usnadňujících dodání zboží a služeb pomocí elektronického rozhraní
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Marek REINOHA

Marek Reinoha je poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Absolvoval základní celní kurs – nižší celní zkouška s vyznamenáním, dále odborný celní kurs – odborná celní zkouška s vyznamenáním a vyšší celní zkoušku. od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu – na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 potom nastoupil na Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště a následně celní úřad Brno II., kde po několika letech potom působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje poradenské, lektorské činnosti a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti – témata: celní předpisy, celní problematika, problematika DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod.

Zobrazit kurzy

Tisk