Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Mzdové aktuality v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
21.2.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Obsah semináře:
Příspěvek při karanténě a izolaci – podmínky pro přiznání příspěvku, maximální výše příspěvku, promlčení lhůty.
Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti.
Promítnutí změn v zákoně o NP do zákoníku práce.
Doba ošetřovného je pro účely nároku na dovolenou dobou odpracovanou!
Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit,
Podmínky, za kterých se příspěvek poskytne
Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce                                                                      
Zvýšení minimální mzdy a  nejnižších úrovní zaručené mzdy
- Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
- Doplatek se netýká náhrady mzdy
- Další změny v této oblasti
Změny v zákoně o daních z příjmů
- Maximální výše stravenkového paušálu v r. 2022 a postupy při poskytování stravenkového paušálu
- sleva na poplatníka - 2 570 Kč měsíčně, ročně 30 840 Kč
- zvýšení DZv. zpětně od 1. 1.2021
- zrušení  měsíčního limitu pro daňový bonus  od roku 2022
- roční zúčtování daně z rok 2021 - podmínky pro RZ
- potvrzení o zdanitelných příjmech – jen pro účely DP a postupných plátců
Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
- změny v zákoně č. 187/2006 Sb.  (otcovská poporodní péče, změkčení podmínek u dlouhodobého ošetřovného a  ošetřovného)
- nové redukční hranice pro rok 2022
- maximální vyměřovací základ v roce 2022
- další parametrické změny
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění
- změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1. 4. 2022
Změny ve zdravotním pojištění
- Zákon č. 371/2021 Sb.
- OSVČ – osoba, jíž plynou příjmy dle § 7 ZDP (nová definice)
- Změna zdravotní pojišťovny
- Přestupky ve zdravotním pojištění – nově
- Oznamovací povinnosti a případná pokuta až do výše 200 000 Kč
- Odstranění tvrdosti zákona  ve vazbě na penále – do 30 000 Kč a nad 30 000 Kč
- Zástavní právo k majetku dlužníka
- Minimální výše přeplatku na pojistném – alespoň 200 Kč
- Minimální výše nedoplatků …………alespoň 200 Kč
- Penále – nepředepíše se, pokud  za rok nepřekročí 100 Kč             
Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění
- minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
Změny v oblasti srážek ze mzdy
- chráněný účet dlužníka
- náhradní výživné
- paušální náhrada  za exekuční srážku – od r. 2022
- nezabavitelná částka v roce 2022
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
- roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
Další změny a informace k datu konání seminář
Tuzemské stravné - parametry
Průměrná mzda pro účely  zaměstnanosti a 4% podíl
Nové NV č. 390/2021 Sb. -  poskytování OOPP
Dotazy a diskuse

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Její semináře a školení jsou zaměřeny na mzdové účetnictví a personální agendu.

Zobrazit kurzy

Tisk