Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Výkon správy místních poplatků i z pohledu daňového řádu po jeho velké novele - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
17.3.2022 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 800 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
14.4.2022 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 800 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
9.6.2022 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 800 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program webináře:
 • Aktuality
 • Jednotlivé místní poplatky (komentář k nové právní úpravě, včetně diskuze na základě otázek jednotlivých posluchačů).
 • Procesní rozdíly mezi poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
 • Postup správce poplatku v řízení, jehož cílem je správné zjištění, stanovení a úhrada poplatku (vyhledávací činnost správce poplatků, podání poplatkového subjektu,  lhůty, vyměření, doručování a placení poplatku.
 • Nový procesní postup pro posečkání, přeplatek, provádění daňové kontroly, včetně odstranění pochybností správcem poplatku .
 • Diskuse s využitím praktických příkladů z praxe.
 • Dotazy a odpovědi.
 • Dotazy lze uplatnit i písemně, v době před uskutečněním daného semináře, prostřednictvím vzdělávací agentury TSM Vyškov.
Seminář je určen pro pracovníky obecních a krajských úřadů zajišťujících výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování obecně závazných vyhlášek. Ve správní činnosti bude kladen důraz na velkou změnu daňového řádu, jejíž účinnost je od 1. 1. 2021.  Součástí semináře budou i požadavky na zajištění tzv. „dobré správy“ v souvislosti se stanovením výše poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, na náležitosti těchto rozhodnut a doručování písemností správcem poplatku.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány cca dva dny před akcí na email uvedený v přihlášce.

Upozornění a certifikáty

 • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
 • , číslo akreditace: MV ČR
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

JUDr. Alena Šneberková dlouhodobě působí jako lektorka na úseku místních poplatků a výkonu jejich správy. Rovněž její publikační činnost v této oblasti je značně rozsáhlá. Její semináře jsou vždy obohaceny o nové zkušenosti z praxe a doprovázeny písemným materiálem, který umožňuje širší diskuzi k dané problematice.

Zobrazit kurzy

Tisk