Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

Termín Místo Cena (vč. DPH)
24.10.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Obsah:

Archivace dat
 • Právní předpisy
 • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
 • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
 • Archivace digitální a analogová
 • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
 • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
 • Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce
 • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
 • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
 • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
 • Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.
Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
 • Právní úprava – na řízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
 • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
 • Kdo musí mít pověřence
 • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Vnitřní předpis o osobních údajích
 • Záznam o instruktáži o osobních údajích
 • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
 • Předávání osobních údajů OSSZ
 • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • Záznamy o zpracování
 • Likvidace osobních údajů
 • Správce a zpracovatel
 • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
 • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
 • Přestupky, správní delikty
 • Kamerový systém
 • Archivace dat a jejich ochrana
 • Osobní dotazníky
 • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
 • Osobní spis a jeho obsah
 • Dotazy účastníků

UPOZORNĚNÍ:

Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Její semináře a školení jsou zaměřeny na mzdové účetnictví a personální agendu.

Zobrazit kurzy

Tisk