Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2023 ANEB CO MUSÍ ZNÁT MZDOVÁ ÚČETNÍ V NOVÉM ROCE

Termín Místo Cena (vč. DPH)
10.11.2022 09:00 - 14:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).
Obsah semináře:
Změny v pracovněprávní oblasti
- dohody o pracích mimo pracovní poměr
- další plánované změny
Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se
- zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
- Zaměstnávání ostatních Ukrajinců
Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
Změny v zákoně o daních z příjmů
- změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
- návrh změn, případně změny pro rok 2023
Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
- Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
- Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby -není právní předpis
Zápočtový list a jeho náležitosti  
- rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
- nové redukční hranice pro rok 2023
- maximální vyměřovací základ v roce 2023
- další parametrické změny
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění  
Změny ve zdravotním pojištění
Upozornění na  podstatné změny týkající se pokut  a penále  od roku 2022
Výpočet penále od roku 2022
- Odpočet u poživatelů invalidních důchodů  v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
- minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu  
Změny v oblasti srážek ze mzdy
- upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení
- nezabavitelná částka v roce 2023
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
- paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
- započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění
Další změny k datu konání semináře
Dotazy a diskuse


UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Její semináře a školení jsou zaměřeny na mzdové účetnictví a personální agendu.

Zobrazit kurzy

Tisk