Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

MÍSTNÍ POPLATKY a VÝKON JEJICH SPRÁVY (zajišťování průběhu poplatkového řízení správcem poplatku) - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
13.12.2022 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:
  • Aktuální záležitosti - nejčastější dotazy týkající se místních poplatků, poslední názory na aplikaci zákona o místních poplatcích v praxi a krátká informace o přípravě  další novely v procesní oblasti zákona o místních poplatcích
  • Jednotlivé místní poplatky, zejména s ohledem na dotazy po novele zákona o místních poplatcích (k poplatku z pobytu, k poplatku ze psů a poplatkům za komunální odpad včetně úpravy procesních ustanovení)
  • Úprava obecně závazné vyhlášky a upozornění na některé její nedostatky  (např. termíny k ohlašovací povinnosti, splatnost apod.)
  • Postup správce poplatků při stanovení místních poplatků a zabezpečení jejich úhrady (tj. aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu, pokud jde o vyměřovací řízení, vydaní platebního výměru, doručování, vedení evidence, způsoby placení, pořádkové pokuty popř. odpis nedoplatku pro nedobytnost). Předmětem semináře není vymáhací řízení.
  • Otázky a odpovědi
Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků a krajů, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a výkon jejich správy. Cílem semináře je seznámit úředníky s danou problematikou komplexně, tj. nejen vymezit charakter jednotlivých místních poplatků, ale i postup správce poplatků v poplatkovém řízení.  
Dotazy lze předat i písemnou cestou, a to vždy nejpozději dva dny před termínem konání semináře na adresu prihlasky@tsmvyskov.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-812/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

JUDr. Alena Šneberková dlouhodobě působí jako lektorka na úseku místních poplatků a výkonu jejich správy. Rovněž její publikační činnost v této oblasti je značně rozsáhlá. Její semináře jsou vždy obohaceny o nové zkušenosti z praxe a doprovázeny písemným materiálem, který umožňuje širší diskuzi k dané problematice.

Zobrazit kurzy

Tisk