Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Problémové oblasti v hospodaření příspěvkových organizací - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
22.2.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 100 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
7.11.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 100 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů
•    hotovostní příjmy
•    hotovostní výdaje
•    problémy spojené s limitovanými přísliby (definování okruhu schvalovaných výdajů, sledování plnění limitů).
Pracovní cesty
•    počátek a konec pracovní cesty
•    použití vlastního vozidla zaměstnance
•    ztráta jízdenek, neprokázání ceny pohonných hmot
•    použití jiného než zaměstnavatelem určeného dopravního prostředku.
Majetek
•    majetek na pozemcích a zahradách (altány, pergoly, herní prvky, oplocení, chodníky)
•    technická zhodnocení a opravy majetku, zdroje jejich financování
•    nabývání majetku formou daru
•    pořizovací cena majetku (cena pořízení a dopravné, montáž, hodnota projektů a další související náklady)
•    majetek podléhající oběhu, dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
•    majetek pořizovaný z FKSP.
Financování společných akcí
•    teambuilding
•    školení (pracovní a zájmová)
•    porady
•    zájezdy
•    kulturní a sportovní akce.
Cílová skupina: ředitelé a ekonomové škol a dalších příspěvkových organizací.

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.


Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk