Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Stavební úpravy staveb technické a dopravní infrastruktury - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
2.12.2021 09:15 - 14:15

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Základní právní vztahy spojené s aplikací novely č. 350/2012 Sb., stavebního zákona ve vztahu k: Novém občanskému zákoníku. Energetickému zákonu. Zákonu o vodách. Zákonu o vodovodech a kanalizacích. Zákonu o pozemních komunikacích. Zákonu katastrálním a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv. Věcným břemenům. Vyvlastňovacímu zákonu. Výkladu změněných pojmů a výrazů. Formám územního rozhodování. Veřejnoprávním smlouvám. Zjednodušenému územnímu řízení. Územnímu souhlasu. Společnému územnímu a stavebnímu řízení. Společnému územnímu souhlasu a souhlasu s prováděním ohlášeného stavebního záměru (stavby nevyžadující územní řízení, územní souhlas). Územnímu rozhodnutí (druhy, obsahové náležitosti, doba platnosti, změna a zrušení). Stavebnímu povolení a opatření (stavby nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení, účel staveb, stavby na ohlášení, stavební povolení, posouzení autorizovaným inspektorem, změny stavby před jejím dokončením, odstraňování staveb, užívání staveb). Změnám a sjednocení procesních postupů, stavebně správní řízení. Jak se vyhnout nepředvídatelným rozhodnutím, stanoviskům. Výměra staveb technické infrastruktury. Doplňkové stavby k rodinným domům – přípojky. Diskuse, dotazy.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-141/2013
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk