Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

20. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů k aktuálním otázkám

Termín Místo Cena (vč. DPH)
24.3.2022 09:00 - 15:00

BRNO, HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 6, přednáškový sál

BRNO BRNO, HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 6, přednáškový sál
2 990 Kč(coffee break, oběd, písemné materiály) (vč. DPH) Přihlásit se
Změna termínu konání konference z 25. 11. 2021 na 24. 3. 2022.

Popis kurzu

Program konference:

JAK PANDEMIE COVID-19 ZMĚNILA ZAMĚSTNÁVÁNÍ
 • Zaměstnanci a COVID - 19 – jak testovat? Co se zaměstnancem, který se testování „brání“?
 • Očkování zaměstnanců a prokazování očkování proti COVID-19
 • Home office - náklady s ním spojené a jak je kompenzovat?
 • Jak řešit pracovní dobu a BOZP?
Lektor:  JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát, vedoucí partner Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

DISKRIMINACE A NEROVNÉ ZACHÁZENÍ JAKO STÁLE ČASTĚJŠÍ FENOMÉN NA PRACOVIŠTÍCH
 • Nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti v oblasti odměňování, benefitů, rovnosti přístupu k zaměstnancům a k zaměstnání
Lektoři:  Mgr. Lucia Komárková, advokátka & Mgr. Marek Němeček, právník – kancelář Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

KONTROLA Z POHLEDU INSPEKTORÁTU PRÁCE – TIPY DO PRAXE
 • Nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání (včetně novely!), problematika „zaměstnávání“ IČAŘů – pozor na časté kontroly
 • Často kontrolované oblasti z praxe (evidence pracovní doby, minimální a zaručená mzda, diskriminace, náležitosti pracovní smlouvy…)
 • Jak se bránit? Na co má kontrolor právo? Jak postupovat? Co musíme mít na pracovišti?
Lektorka: JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka, vedoucí partner Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

TRENDY V NÁBORU V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ
Lektorka:  Mgr. Anna Landa, HR Generalist and Talent seeker


obědová přestávka


DARY POSKYTOVANÉ  Z FKSP
 • forma darů (finanční nebo věcná)
 • zdaňování darů z FKSP
 • dary poskytované za mimořádnou aktivitu
 • dary u příležitosti pracovních a životních výročí
 • dary při prvním přiznání důchodu
 • dary postiženým živelní nebo ekologickou a průmyslovou havárií
Lektor: Ing. Petr Sikora, ekonom, odborník na danou problematiku

NOVINKA – WHISTLEBLOWING NA PRACOVIŠTÍCH – ZCELA NOVÉ POVINNOSTI PRO ZAMĚSTNAVATELE. A STÁLE AKTUÁLNÍ PORUŠENÍ „PRACOVNÍ KÁZNĚ“
 • Whistleblowing – nový strašák následujícího období pro zaměstnavatele? Poradíme, jak na něj!
 • Porušování „pracovní kázně“ v praxi, „trestání“ zaměstnanců a důsledky s tím spojené
Lektor:  JUDr. Adam Valíček, advokát, vedoucí partner Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

PŘESČASY A EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY
 • Co je to přesčas? Zaměstnanci chodí dříve nebo jsou na pracovišti déle, než je směna. Co s tím?
 • Musí vést zaměstnavatel docházku? Jaký je rozdíl mezi evidencí pracovní doby a docházkou
 • Časté kontroly ze strany inspektorátu práce, časté soudní spory
 • Co s „přesčasy“ na konec měsíce? Vynulovat?
Lektorka: JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka, vedoucí partner Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ
 • Kamery na pracovišti – je nutný souhlas?
 • Jak správně implementovat GDPR ve společnosti?
 • Zkušenosti a praxe s GDPR
Lektor: Mgr. et Mgr. Martin Gřešák, advokát – vedoucí advokát pražské kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

DŮCHODOVÉ POJIŠTENÍ 2022
 • Aktuality
 • Zákon o důchodovém pojištění v praxi
 • Povinnosti zaměstnavatelů
 • ELDP
Lektorka: Bc Jitka Dvořáková, MSSZ Brno


Konferenci moderuje Mgr. Klára Gottwaldová, MBA.
Konference je realizována ve spolupráci TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Brno a advokátní kanceláří Valíček & Valíčková, spol s r. o., Brno.
tým lektorů

Zobrazit kurzy

Tisk