AKTUÁLNĚ: Školíme prezenčně i online. Podmínky účasti na našich školeních najdete zde.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ OD 17. 12. 2021 - WHISTLEBLOWING

Termín Místo Cena (vč. DPH)
20.1.2022 09:00 - 13:30

PRAHA, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

PRAHA PRAHA, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
3 200 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Na konci roku 2021 bude zavedena právní úprava na ochranu oznamovatelů protiprávních jednání, tzv. whistleblowing, dopadající na značnou část osob - územně samosprávné celky, zadavatele veřejných zakázek, zaměstnavatele s alespoň 25 zaměstnanci. Konečný impulz ke vzniku této legislativy dala EU přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice předpokládá přijetí příslušné vnitrostátní právní úpravy do 17. prosince 2021.
Český zákon na ochranu oznamovatelů prozatím přijat nebyl. Jeho návrh je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně. S ohledem na zbývající počet schůzí sněmovny a jejich program lze spíše předpokládat, že stávající sněmovnou zákon přijat nebude. Taková situace má fakticky dvě možná řešení:
- buďto bude bezprostředně po ustanovení nové sněmovny přijat ve zrychleném řízení stávající vládní návrh
zákona, který bude vyhlášen bezprostředně před dnem své účinnosti, tj. 17. prosince 2021;
- nebo bude od 17. prosince 2021 třeba postupovat přímo podle směrnice EU až do dne, kdy bude přijata příslušná
transpoziční legislativa); tato varianta by krom jiného mohla vést k uplatnění sankcí ze strany EU vůči České republice. Není nicméně pochyb, že koncem tohoto roku a zejména v prvé polovině roku příštího bude třeba této problematice věnovat odpovídající pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení povinností na úseku ochrany oznamovatelů, zvýšení rizika trestní odpovědnosti právnických osob).
Program semináře:
1. Co znamená ochrana oznamovatelů a jaký má být její účel;
2. Podrobné seznámení s problematikou a chystanou zákonnou úpravou;
2. Kdo by měl být podle připravované legislativy chráněn (ochrana zaměstnanců, dodavatelů atd.);
3. Před čím by měl být oznamovatel chráněn (před skončením pracovního poměru, neprodloužením
pracovního poměru, snížením odměny atd.).;
4. Jaké povinnosti by z právní úpravy měly vyplynout, zavedení vnitřních předpisů upravujících proces
oznamování mj. v kontextu právní úpravy na ochranu osobních údajů (vzorové znění vnitřního předpisu)
5. Předpoklady pro výkon funkce příslušné osoby a povinnosti příslušné osoby;
6. Jaká rizika by mohla vyplynout z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany (přestupky podle právní
úpravy na ochranu oznamovatelů, trestní odpovědnost právnických osob atd.);
7. Aktuální a připravované legislativní změny v pracovním právu;
Zodpovídání dotazů, diskuze
Doc. JUDr. Jakub MORÁVEK Ph.D.

Problematice whistleblowingu se věnuje již více než 10 let. Od roku 2015 působí jako člen Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce) předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Téma přednáší na Právnické fakultě UK, vystupuje k němu na konferencích a je autorem nebo spoluautorem řady publikací a projektů. Doc. JUDr. Morávek je také advokátem a partnerem advokátní kanceláře Felix a spol., která je již třetím rokem právním partnerem Hospodářské komory. Specializuje se na pracovní právo.

Zobrazit kurzy

Tisk