Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 a 2024 – aktuální problémy a nejasnosti v praxi (omezený počet účastníků)

Termín Místo Cena (vč. DPH)
4.3.2024 09:30 - 13:00

PRAHA, The Flow building, Václavské náměstí 47, 3. patro

PRAHA PRAHA, The Flow building, Václavské náměstí 47, 3. patro
2 900 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se
5.3.2024 09:00 - 12:30

BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18

BRNO BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18
2 600 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se
26.3.2024 09:00 - 12:30

BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18

BRNO BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18
2 600 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se
22.4.2024 09:00 - 12:30

BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18

BRNO BRNO, zasedací místnost u Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r. o., nám. Svobody 87/18
2 600 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Uplynuly první měsíce po účinnosti novely zákoníku práce a již vyvstávají první otázky z aplikací do praxe.
Seminář bude zaměřen nejen na teorii a vysvětlení právní úpravy, ale bude kladen velký důraz na praktické otázky, které souvisí s novelou a jež činí problémy zaměstnavatelům a personalistům v praxi.
Bude dán prostor pro Vaše aktuální dotazy, poznatky, a možnost Vaše problémy případně sdílet s ostatními.
Cílem je najít řešení Vašeho problému v souladu s právní úpravou.
Osnova:
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
 • rozvrhování pracovní doby – může si „dohodář“ rozvrhovat sám směnu?
 • evidence pracovní doby u dohodářů, kteří pracují „nahodile“
 • rozvrhování směn emailem
 • uzavírání pracovněprávní dokumentace emailem či elektronicky
 • rozvrhování směn „na poslední chvíli“
 • převádění a proplácení dovolené u „dohodářů“
 • podmínky vzniku nároku na dovolenou u „dohodářů“
 • proplácení nebo čerpání dovolené u řetězení dohod
 • souběhy pracovní smlouvy a dohod a nároky na dovolenou a odpočinek
 • nutnost písemné dohody při ojedinělém výkonu práce z domova (na dálku) – home office
 • co vše by měla obsahovat dohoda o výkonu práce z domova (na dálku) – home office
 • jak správně sjednat místo výkonu práce u home office a vazba na cestovní náhrady
a další zajímavé otázky z praxe, jež budou upřesněny v závislosti na vývoji praxe při aplikaci novely.

HOME OFFICE
 • provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice
 • nastavení home office v praxi
 • BOZP
 • zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office
 • rozvrhování směn
 • kdo má na home office nárok
 • povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet
 • náležitosti dohody
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)
 • práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah
 • ukončení dohod
 • souběh dohody a pracovního poměru
 • úprava posuzovaného vyrovnávacího období
 • povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit
 • vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout
 • seznámení se s rozvrhem směn
DORUČOVÁNÍ
 • elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu
 • elektronizace v pracovněprávních vztazích
 • uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto doručováním
 • změny ve způsobu doručování
 • význam vlastní e-mailové adresy
INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP
 • nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance
 • lhůty pro informování
 • sankce v případě nedoložení informování zaměstnance
KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA
 • nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců
 • obnovení původních podmínek
 • forma žádosti a zamítnutí
DALŠÍ DÍLČI BODY
Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.
JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2022 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz. Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Zobrazit kurzy

Tisk