Dne 9. 9. 2020 vyjde podzimní číslo časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem (K věci). Podívejte se na jeho starší čísla a přihlaste se k odběru čísel nových! :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 prázdninový provoz: PO - PÁ : 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Novela zákona o obchodních korporacích

Termín Místo Cena (vč. DPH)
19.8.2020 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 999 Kč(coffee break, oběd, ÚZ Obchodní korporace) (vč. DPH) Přihlásit se
28.8.2020 09:30 - 15:30

PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)

Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
PRAHA PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
2 999 Kč(coffee break, oběd, ÚZ Obchodní korporace) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, vykazoval již od samotného počátku řadu nejasností, legislativních nepřesností a mezer přinášejících interpretační problémy nejen ve sféře akademické, ale zejména ve sféře praktické. Již delší dobu očekávaná „velká“ novela citovaného zákona schválená Poslaneckou sněmovnou 8. 11. 2019 si klade za cíl jak odstranění nejednoznačností textu stávajícího znění, tak i odstranění nadbytečné regulativní zátěže pro podnikatele, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstva, nepřehledné a nejasné úpravy monistického systému vnitřní správy akciové společnosti. Novela je nezbytná i z hlediska zajištění konkurenceschopnosti tuzemské úpravy obchodních korporací ve vztahu k zahraničním úpravám.

Program semináře:
 • Společná ustanovení ZOK: vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl, pravidla pro výplatu podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku aj.
 • Úprava postavení členů volených orgánů: právnická osoba jako člen voleného orgánu, „stínový“ člen voleného orgánu, zákaz konkurence, odstoupení z funkce aj.
 • Nová (dílčí) úprava osobních obchodních společností
 • Komplexní přehled změn v úpravě společnosti s ručením omezeným: podíly (podíly na zisku, podíly s vysílacím právem, podíly bez hlasovacího práva, převod podílu, uvolněný podíl), hlasování per rollam, kompetence valné hromady a protesty proti jejímu usnesení aj.
 • Komplexní přehled změn v úpravě akciové společnosti: internetové stránky, akcie vč. omezení hlasovacího práva a převoditelnosti, kompetence valné hromady a protesty proti jejímu usnesení, dozorčí rada, nová koncepce monistického systému aj.
 • Změny v úpravě družstva.
 • Vztah změn ZOK k úpravě zákona o veřejných rejstřících.
 • Stávající judikatura Nejvyššího soudu k předmětným okruhům
Cílem semináře je stručné zhodnocení stávající novelizovaných ustanovení ZOK, seznámit zájemce s přijatými změnami a konfrontovat je s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu. Rovněž bude přihlédnuto k relevantním evropským směrnicím.
Seminář je určen členům volených orgánů a společníkům obchodních korporací, široké odborné veřejnosti i dalším osobám se zájmem o prohloubení si znalostí práva obchodních korporací.

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ Ph.D.

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. se sídlem v Praze (výuka obchodního práva)
ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií (výuka soukromého práva)
Externí konzultantka AK Brož & Sokol & Novák, s. r. o.
Rozhodce - zapsaná v seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR
Členka rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS
Publikační činnost: spoluautorka komentáře k ZOK, stati v Encyklopedii Českých právních dějin a odborných časopisech, monografické učebnice.

Zobrazit kurzy

Tisk