Vážení a milí klienti, v souvislosti se stávajícími vládními opatřeními realizujeme v současné době všechny naše kurzy pouze ve formě WEBINÁŘŮ. Jak naše webináře probíhají? Jakou máme nabídku? To se dočtete zde. Přejeme krásný den a těšíme se na viděnou online! Tým TSM.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

ZÁKLADNÍ přípravný kurz k realitní zkoušce - 6denní

Termín Místo Cena (vč. DPH)
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Délka základního kurzu:

6 lekcí (délka jedné lekce – 8 hodin)

Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč), jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).

 

Obsah základního kurzu:

Základní přípravný kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor. Realitní zprostředkovatel, přičemž zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.

V rámci základního kurzu tak mimo jiné nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.

Základní kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak potřebují si doplnit vědomosti a znalosti z dalších oborů předepsaných pro realitní zkoušku.

 

Proč je třeba mít realitní zkoušku?

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor „Realitní zprostředkovatel“.

 

Proč absolovovat přípravný kurz k realitní zkoušce?

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard u realitních služeb.

K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Jde mimo jiné o oblast práva, stavebnictví, finančnictví, marketingu, apod.

Bez získání nebo alespoň značného prohloubení těchto znalostí může být složení realitní zkoušky velmi obtížné.

 

Hlavní lektor:

· JUDr. Tomáš Philippi, advokát (www.t-p.cz)

spoluautor zákona o realitním zprostředkování

autorizovaná osoba pro zkoušky oboru „Realitní zprostředkovatel“

o  provozovatel Centra realitního vzdělávání (www.realitni.info)

 

Učebnice shrnující probíraná témata

Každý účastník v ceně kurzu obdrží podrobně a přehledně zpracovanou učebnici, v níž je též obsaženo a přístupnou formou rozvedeno vše, co je obsahem jednotlivých lekcí kurzu.

Účastníci si tedy i následně mohou zopakovat a připomenout vše, co jim bylo v rámci každé lekce sděleno, a mohou tak tuto učebnici i dále využít k pohodlné přípravě na realitní zkoušku.

 

 

Poznámka: Kurz je nutné uhradit převodem na účet PŘED KONÁNÍM kurzu.


Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Tomáš PHILIPPI

JUDr. Tomáš Philippi působí jako advokát, je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem připravovaného komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.

Zobrazit kurzy

Tisk