Dne 17. 2. 2020 byl ve Sbírce konečně vyhlášen NOVÝ REALITNÍ ZÁKON! My Vás s ním seznáme, my Vás ho naučíme. Věřte nám! :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty +420 517 333 699 +420 736 216 375 prihlasky@tsmvyskov.cz

PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (víkendový cyklus, včetně možnosti absolvovat realitní zkoušku) - 8denní

Termín Místo Cena (vč. DPH)
29.2.2020 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
15 990 Kč(coffee break, písemný materiál - jedinečná přehledná učebnice pro přípravu k realitní zkoušce, osvědčení) Přihlásit se
NOVINKA
3.3.2020 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
15 990 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál - jedinečná přehledná učebnice pro přípravu k realitní zkoušce, osvědčení) Přihlásit se
NOVINKA
30.3.2020 09:00 - 15:00

OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

OSTRAVA OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
15 990 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál - jedinečná přehledná učebnice pro přípravu k realitní zkoušce, osvědčení) Přihlásit se
NOVINKA
27.4.2020 09:00 - 15:00

OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek

Jeremenkova 40b. Olomouc. Naproti nádraží ČD. Z autobusového nádraží – kteroukoliv tramvají směr vlakové nádraží ČD, první zastávku vystoupit – přímo naproti výšková budova – Regionální centrum.

OLOMOUC OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
15 990 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál - jedinečná přehledná učebnice pro přípravu k realitní zkoušce, osvědčení) Přihlásit se
NOVINKA

Popis kurzu

 

 

Proč je třeba mít realitní zkoušku?
Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním zprostředkování nebudou splňovat podmínku předepsaného vzdělání či praxe, budou moci realitní zprostředkování vykonávat mimo jiné pouze po úspěšném absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž získají kvalifikaci pro obor „Realitní zprostředkovatel“.
 
Proč absolvovat přípravný kurz k realitní zkoušce?
Účastníci kurzu budou přehlednou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi znalostmi a požadavky, které nově zákon pro absolvování realitní zkoušky předepisuje.
Veškeré informace budou v rámci kurzů prezentovány se zaměřením na jejích skutečné praktické využití jak pro zkoušku samotnou, tak i pro následnou praxi.
Účastníci tedy nebudou zahlcování nadbytečnými a teoretickými údaji, ale vždy jen tím, co je pro zkoušku i praxi skutečně potřeba.
 
Obsah přípravného kurzu:
Přípravný realitní kurz vychází ze všech požadavků, které jsou k absolvování realitní zkoušky stanoveny kvalifikačním standardem pro získání osvědčení k poskytování realitního zprostředkování.
Obsah všech dále uvedených lekcí zcela odpovídá předepsané náplni realitní zkoušky dle kvalifikačního standardu \"Realitní zprostředkovatel“.
 
Kurz se skládá z 8 lekcí, přičemž každá lekce je koncipována na 8 výukových hodin.
 
 
MODUL Č. 1
(celkem 6 lekcí)
Orientace v právní úpravě týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit
 
1. + 2. lekce
Znalost zákona o realitním zprostředkování.
- nová úprava realitního zprostředkování, práva a povinnosti realitních zprostředkovatelů smlouva o realitním zprostředkování, povinné pojištění, podmínky úschov, apod.
 
Znalost nezbytných náležitostí základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele.
 
3. + 4. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí.
- specifikace nemovitostí a družstevních práv, základních smluvních typů, typických omezení týkajících se nemovitostí, apod.
 
5. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až třetí.
- zápisy do katastru nemovitostí, vkladová řízení, překážky
 
Znalost ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí
- omezení dispozice s nemovitostmi v případě insolvenčního řízení
 
Znalost ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6 – 8
- průkaz energetické náročnosti a povinnosti zprostředkovatele při jeho předání
 
Znalost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních souvisejících s činností realitního zprostředkovatele
 
6. lekce
Znalost základních daňových předpisů (daňové minimum) při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí.
 
Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
- Prokázání znalostí finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájmu - možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů, role spoluručitele
- Vysvětlení faktorů, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí
- Popis tří metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí
- Stanovení nabídkové ceny nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci
- Popis možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí
- Popis postupu žadatele při získání hypotečního úvěru a uvedení základních způsobů výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu
- Popis možného postupu získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky.
 
 
MODUL Č. 2
(celkem 1 lekce)
Orientace v oblasti stavebnictví zprostředkovatele v oblasti realit
 
7. lekce
Znalost ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až čtvrté (hlava 1.)
- základní rozlišení stavebních pojmů, povolování staveb (ohlášení, stavební povolení), černé stavby, apod.
 
Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
- Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci související s činností zprostředkovatele v oblasti realit
- Posouzení a zhodnocení stavu nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace
- Vysvětlení základních pojmů ze stavebnictví vážících se k nemovitým věcem
- Popis alespoň tři základní typů staveb a alespoň dvou typů nosných a nenosných stavebních konstrukcí
- Rozlišení a popis základních stavebních prvků
- Popis alespoň pěti nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu
- Vysvětlení procesu a možnosti získání stavební dokumentace a popis způsobů ověření její správnosti, komplexnosti a relevance
 

MODUL Č. 3
(celkem 1 lekce)
Orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 
8. lekce
Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
- Orientace v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci.
- Orientace v oblasti inzertních médií (tištěná, elektronická).
- Využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci.
- Vytvoření inzerátu nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci.
 
Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
- Popis aktuálního stavu realitního trhu a jeho vývojové tendence
- Vysvětlení postupů a procesů při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci
- Vyhledání s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informačních zdrojů poptávané nemovité věci (například dům, byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.)
- Vyhledání všech dostupných relevantních informací (dokumentů) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databází s využitím informačních technologií
- Provedení analýzy všech získaných informací o nemovité věci a doporučení optimálního postupu při jejím prodeji/koupi, nájmu
- Vedení obchodního jednání o zvolené nabídce nemovité věci
- Popis náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a role realitního zprostředkovatele v tomto procesu
- Popis postupů při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci
- Popis pravidel, formálních náležitostí a možností organizačního zajištění prohlídky nemovité věci
- Uvedení minimálně 1 rozdílu v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí
 
Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
- Popis základních náležitosti Etického kodexu CEPI obchodníka s realitami,
- Aplikace zásad Etického kodexu CEPI na modelových případech v praxi
______
 
Naše školení potřebujete! Proč?
 
- KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘÍPRAVNÉHO KURZU OBDRŽÍ PŘEHLEDNOU UČEBNICI pro přípravu k realitní zkoušce shrnující veškerá témata, která jsou obsahem přípravného kurzu i realitní zkoušky
- lektor je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem připravovaného komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.
- získáte i veškeré podrobnosti a souvislosti ohledně účelu a skutečného obsahu jednotlivých ustanovení realitního zákona, které vám takto poskytne přímo jeho spoluautor.

 

 

Termíny přípravných kurzů:


Přípravný kurz BRNO (víkendový cyklus):

29. 2. + 1. 3., 7. 3. + 8. 3., 14. 3. + 15. 3., 21. 3. + 22. 3. 2020

 

Přípravný kurz BRNO:

3., 4., 5. 3. + 9., 10., 11. 3. + 16., 17. 3. 2020

 

Přípravný kurz OSTRAVA:

30. 3., 31. 3., 1. 4. + 6. 4., 7. 4., 8. 4. + 15. 4., 20. 4. 2020

 

Přípravný kurz OLOMOUC:

27. 4., 28. 4., 29. 4. + 4. 5., 5. 5., 6. 5. + 11. 5., 12. 5. 2020

 

Upozornění: Pokud u některé nabídky zkoušky není uvedena poznámka \"Vyhlášená zkouška\", jde pouze o nabídku termínu, k němuž je teprve možno podávat přihlášky ke zkoušce.
U termínů bez uvedené poznámky se nejedná o vyhlášené termíny zkoušek dle zák. č. 179/2006 Sb.


Pro zájemce, kteří se předepsaným způsobem přihlásí i ke zkoušce a splní zákonné předpoklady k jejímu absolvování, nabízíme možnost na závěr kurzu absolvovat i realitní zkoušku (přihlášení do kurzu nepředstavuje automatické přihlášení i k absolvování realitní zkoušky).

 

ZKOUŠEJÍCÍM A AUTORIZOVANOU OSOBOU OPRÁVNĚNOU K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKÁTU je JUDr. Tomáš Philippi, držitel autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.

 

 

Poznámka: Kurz je nutné uhradit převodem na účet PŘED KONÁNÍM kurzu.

Bonusy společnosti TSM

  • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
  • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, myslíme na Vaše jmeniny i narozeniny, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
  • Vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze s vynikajícím občerstvením (včetně ovoce) a výbornou kávou.
  • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
  • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
  • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
JUDr. Tomáš PHILIPPI

JUDr. Tomáš Philippi působí jako advokát, je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem připravovaného komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.

Zobrazit kurzy

Tisk