Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající situaci v ČR a rozhodnutí vlády nyní realizujeme kurzy pouze ve formě webinářů. Aktuální dění sledujeme a jsme připraveni na nová rozhodnutí obratem reagovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Trestněprávní regulace veřejných zakázek

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
31.3.2021 09:30 - 14:00

PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)

Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
PRAHA PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
20.4.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Předmětem této přednášky je především představení základních rysů trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek, provedení rozboru trestných činů, které se zadáváním veřejných zakázek buď přímo souvisejí, nebo k jejichž spáchání může v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek dojít a v neposlední řadě také rozbor některých specifických prostředků dokazování v případě těchto trestných činů.
Náplní přednášky je tedy především:
 • Zamyšlení nad dostatečností mimotrestní právní úpravy veřejných zakázek z hlediska prevence kriminality v této oblasti.
 • Rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu veřejné zakázky, nastínění přehledu základních zásad zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu zadavatele a dodavatele a v neposlední řadě rozbor druhů zadávacího řízení.
 • Nastínění trestněprávního východiska pro následující části přednášky; tedy představení trestných činů přímo souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, trestných činů, k jejichž spáchání může dojít v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a specifických prostředků dokazování trestných činů páchaných v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.
 • Rozbor skutkové podstaty trestného činu:
(i) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odst. 2 aliena druhá trestního zákoníku;
(ii) zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ustanovení § 256 trestního zákoníku;
(iii) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ustanovení § 257 trestního zákoníku
a současně rozbor problematických témat, které se k předmětným trestným činům vztahují, konkrétně tedy:
(i) problematiku nemožnosti spáchání trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odst. 2 aliena druhá trestního zákoníku právnickou osobou;
(ii) problematiku zásady nullum crimen sine lege ve vztahu k trestnému činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ustanovení § 256 trestního zákoníku a
(iii) rozbor relevantní judikatury vztahující se k trestnému činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ustanovení § 257 trestního zákoníku.
 • Rozbor skutkové podstaty trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ustanovení § 260 trestního zákoníku současně rozbor problematických témat, které se k předmětnému trestnému činu vztahují, konkrétně tedy:
(i) problematika charakteru předložených nepravdivých dokladů ve vztahu k trestnému činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ustanovení § 260 trestního zákoníku;
(ii) problematika možnosti nesprávného použití finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie ve vztahu k trestnému činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ustanovení § 260 trestního zákoníku a
(iii) problematika vztahu trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ustanovení § 260 trestního zákoníku a trestného činu dotačního podvodu dle ustanovení § 212 trestního zákoníku a možnosti jejich jednočinného souběhu.
 • Výčet dalších trestných činů, jejichž spáchání připadá do úvahy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (trestné činy proti majetku, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných).
 • Rozbor Specifických prostředků dokazování trestných činů páchaných v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, především pak:
(i) odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle ustanovení § 88 trestního řádu a
(ii) sledování osob a věcí dle ustanovení § 158d trestního řádu a rozbor problematiky přípustnosti jejich použití jako důkazního prostředku v trestním řízení.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-573/2020
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Mgr. Tomáš MIKULA

Zobrazit kurzy

Tisk