Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Místní a účelové komunikace

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
2.12.2022 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 100 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoci jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah:
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015 a 208/2018 Sb.
 • Občanský zákoník, nezbytná cesta
 • Novela stavebního zákona (NSZ) č. 403/2020 Sb., dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska, stanoviska, sdělení
 • řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
 • vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
 • lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
 • technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., a vyhl. č. 583/2020 Sb.
 • kategorie a třídy silnic místních komunikací, jejich význam
 • účelové komunikace, polní a lesní cesty (veřejně přístupné, neveřejně přístupné)
 • překážky na místních komunikacích a jejich řešení
 • určení právního stavu podle § 142 správního řádu č. 500/2004 Sb.
 • navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací, vyhl. č. 583/2020
 • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
 • Komunikace - deklaratorní řízení, správní řád č. 500/2004 Sb.
 • historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
 • Územní plány obcí a dopravně technické stavby, odstavné plochy, parkoviště
 • věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
 • kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
 • rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi dle stavebních předpisů, daňových a účetních předpisů
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Odstavené plochy, zpevněné plochy, nádvoří, garáže
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
 • Druhy dokumentace, odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
 • Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona)
 • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci, veřejná prostranství
 • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
 • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
 • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace
 • Katastr nemovitostí, přesnost vytyčení trasy komunikace

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-676/2016
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk