To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu soukromého vlastnictví s veřejným zájmem; aktuální právní úprava

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
25.11.2021 09:00 - 14:00

BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek

Hotel se nachází cca 300 m od hlavního nádraží ČD v Brně.
BRNO BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
2 140 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu (úředníky zařazené do obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů, krajských úřadů vykonávajících jak správní činnost, tak  i činnost spadající do samosprávy; starosty obcí; firmy realizující stavby a zařízení ve veřejném zájmu s možností vyvlastnění, apod.) s platnou právní úpravou v ČR, umožňující uskutečňovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách.
1. Problematika a její platná právní úprava podle zvláštních zákonů, tj. stavebního zákona; energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích; silničního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona  o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infastruktury komunikací, apod.
2. Problematika a její úprava podle občanského zákoníku.
3. Postupy stavebních úřadů při povolování staveb a zařízení  na cizích pozemcích a stavbách pro individuální využití; nejčastější typy dohod umožňujících uskutečnit stavbu pro individuální využití na cizím pozemku či stavbě - vznik práva podle stavebního zákona; vznik práva podle nového občanského zákoníku; řešení staveb trvalého charakteru na pozemcích se smluvně omezenou délkou užívání pro stavebníka.
4. Postupy subjektů oprávněných ze zvláštních zákonů uskutečňovat a provozovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách ve veřejném zájmu; jejich práva upravená v platných zvláštních zákonech; jejich povinnosti upravené v platných zvláštních zákonech.
5. Vyvlastnění jako právní nástroj v případě, že nelze získat právo uskutečnit stavební záměr na cizím pozemku či stavbě ve veřejném zájmu dohodou; vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění; vyvlastnění upravené v novém občanském zákoníku.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-229/2009
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Mgr. Renata Sněgoňová působí ve veřejné správě jako  vedoucí právního úseku  odboru územního plánování a stavebního řádu. Již devět let lektoruje semináře na témata související s agendou stavebních úřadů, ale i s agendou odborů dopravy, odborů investic, správy obecního majetku apod. Její semináře jsou založeny jak na teoretických znalostech, tak v neposlední řadě na praktických zkušenostech se správní činností úřadů.

Zobrazit kurzy

Tisk