Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, moc děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Stavební zákon a činnosti související

Termín Místo Cena (vč. DPH)
22.4.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se
15.6.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla- stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci.
Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat.
Základní činnosti stavebníka - investora
 1. Stavební záměr:
  • Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle:
   • Stavebního zákona
   • Občanského zákoníku
   • Zákona o veřejných zakázkách
   • Účetních a daňových předpisů
 1. Dokumentace stavební:
  • vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018
  • vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.
  • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, kolaudaci, uvádění stavby do užívání
  • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci
  • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
  • bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
  • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
  • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
  • Správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ)
  • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU.
 1. Ostatní činnosti:
  • Přístup a příjezd ke stavbě, staveništi, návrh parcelace pozemků
  • Inženýrské sítě, jejich řešení
  • Nemovitosti, stavba, bytová výstavba
  • Katastr nemovitostí, geodetická činnost
  • Autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad.
  • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona.
  • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
 1. Dotčené orgány, účastníci řízení, obstrukce
  • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí)
  • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku.
  • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.
  • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
  • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
  • Duševní vlastnictví - technická práva.
 1. Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.

Bonusy společnosti TSM (PREZENČNÍ SEMINÁŘE)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk