Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
24.2.2022 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 100 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního.

Obsah semináře:

  1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů a silničních správních úřadů, jako dotčených orgánů, podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), s odkazem na závaznou úpravu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Obsah stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci, územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním a společném územním a stavebním řízení.   
  3. Specifika procesních postupů, opatření a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu.
  4. Obsah a struktura prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., příloha č. 11, vyhl. č. 500/2006 Sb., ve zn. vyhl. č. 13/2018 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., ve zn. p.p.)   ve věci dopravně-liniových staveb, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn. vyhl. č. 251/2018 Sb.)
  5. Specifika postupů správních orgánů dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-148/2020
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Ladislav HIREŠ

odborný poradce a konzultant k oblasti právní úpravy podle ZPK, člen České společnosti pro stavební právo; právník Odboru dopravy Krajského úřadu

Zobrazit kurzy

Tisk