Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., v praxi

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Záměrem semináře je obeznámit úředníky stavebních úřadů, ale i investory a stavebníky, s novým zákonem z oblasti stavebního práva. Jedním z bodů je reorganizace veřejné správy v oblasti stavebního práva, ale i digitalizace jednotlivých postupů.
Účastníci semináře budou seznámeni s novými pojmy, kroky stavebních úřadů při povolování či kolaudování staveb a s přechodnými ustanoveními nového stavebního zákona. Seminář se dotkne sporných otázek, jež přináší nový stavební zákon tak, aby byli úředníci připraveni zvládnout řešení otázek stavebního práva po 1. 1. 2022.
  1. Nejvyšší stavební úřad, specializovaný a odvolací stavební úřad, Krajský stavební úřad, územní pracoviště v obcích podle kritérií
  2. Portál stavebníka atd., evidence stavebních postupů a také elektronických dokumentací, geoportál územního plánování
  3. Pojmy jako stavba, soubor staveb, změna dokončené stavby, způsob užívání stavby, stavební dozor atd.
  4. Veřejně prospěšné stavby podle NSZ, účely vyvlastnění podle NSZ atd.
  5. Stavební právo procesní atd.
Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Mgr. Renata Sněgoňová působí ve veřejné správě jako  vedoucí právního úseku  odboru územního plánování a stavebního řádu. Již devět let lektoruje semináře na témata související s agendou stavebních úřadů, ale i s agendou odborů dopravy, odborů investic, správy obecního majetku apod. Její semináře jsou založeny jak na teoretických znalostech, tak v neposlední řadě na praktických zkušenostech se správní činností úřadů.

Zobrazit kurzy

Tisk