Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vnitřní kontrolní systém - dle zákona o finanční kontrole

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
4.11.2021 08:30 - 13:30

OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek

od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
OLOMOUC OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
1 990 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy
• povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
• základní pilíře VKS
- Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
- Zajistit oddělení a pravomocí -  příklady
- Zajistit záznamy o provedených kontrolách  - příklady
Řídící kontrola
• předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
• stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
• způsoby provedení řídící kontroly
- v listinné podobě
- elektronická řídící kontrola – základní principy, průběh schvalovacích procesů, nezávislost na ostatních systémech, přínosy řešení, možná rizika
• Praktický průběh předběžné kontroly
Pověření příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní účetní
Fáze kontroly, výkon, pověření
Vymezení funkcí, delegování pravomocí
Kontrolní postupy
• příklad řídící kontroly u výdajů
- předběžné kontroly před vznikem závazků
- předběžné kontroly po vzniku závazků
povinnosti a časové průběhy kontrol, oprávnění a odpovědnosti, formy
limitované přísliby, individuální přísliby, možné formy, jaké doporučené údaje, jak archivovat
- specifika předběžných kontrol u výdajů v hotovosti
• příklad řídící kontroly u příjmů
- předběžná kontrola před vznikem nároku
- předběžná kontrola po vzniku nároku 
• záznamy o kontrole
Interní audit
• Působnost útvaru interního auditu - obecně
• Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
• Nová metodika CHJ
Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic
• příklady vnitřních předpisů – určení oprávnění a odpovědnosti, není předepsaná forma,
- podpisové vzory – pouze podpůrný předpis (technika podpisu)
- Systémy řízené dokumentace – možné formy
- Vzory písemností, Příklady kontrolních listů například pro kontrolu výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky
- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic
Informace o výsledcích kontrol prováděných v r. 2020
• roční zpráva – formalizovaný obsah dle novely zákona o finanční kontrole, posílá zřizovatel z výsledků veřejnosprávních kontrol u p.o. a p.o. z kontrol prováděných interním auditem, pokud interního auditora má
- Obsah roční zprávy – předpokládaný program kontrol
• informace o závažných zjištěních – nová metodika v r. 2020, posílá každý orgán veřejné správy, pokud zjištění existují
- výklad pojmů, metodika předání informace pouze v el. podobě, poslední informace MFČR z 05.2020
Nejčastější nedostatky, Příklady nedostatků
- v personálním zabezpečení - formální pochybení - systémová pochybení - absence povinných kontrol

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-214/2017
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk