Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vnitřní kontrolní systém - dle zákona o finanční kontrole

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
17.10.2023 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 100 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy
• povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
• základní pilíře VKS
- Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
- Zajistit oddělení a pravomocí -  příklady
- Zajistit záznamy o provedených kontrolách  - příklady
Řídící kontrola
• předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
• stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
• způsoby provedení řídící kontroly
- v listinné podobě
- elektronická řídící kontrola – základní principy, průběh schvalovacích procesů, nezávislost na ostatních systémech, přínosy řešení, možná rizika
• Praktický průběh předběžné kontroly
Pověření příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní účetní
Fáze kontroly, výkon, pověření
Vymezení funkcí, delegování pravomocí
Kontrolní postupy
• příklad řídící kontroly u výdajů
- předběžné kontroly před vznikem závazků
- předběžné kontroly po vzniku závazků
povinnosti a časové průběhy kontrol, oprávnění a odpovědnosti, formy
limitované přísliby, individuální přísliby, možné formy, jaké doporučené údaje, jak archivovat
- specifika předběžných kontrol u výdajů v hotovosti
• příklad řídící kontroly u příjmů
- předběžná kontrola před vznikem nároku
- předběžná kontrola po vzniku nároku 
• záznamy o kontrole
Interní audit
• Působnost útvaru interního auditu - obecně
• Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
• Nová metodika CHJ
Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic
• příklady vnitřních předpisů – určení oprávnění a odpovědnosti, není předepsaná forma,
- podpisové vzory – pouze podpůrný předpis (technika podpisu)
- Systémy řízené dokumentace – možné formy
- Vzory písemností, Příklady kontrolních listů například pro kontrolu výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky
- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic
Informace o výsledcích kontrol prováděných v r. 2022
• roční zpráva – formalizovaný obsah dle novely zákona o finanční kontrole, posílá zřizovatel z výsledků veřejnosprávních kontrol u p.o. a p.o. z kontrol prováděných interním auditem, pokud interního auditora má
- Obsah roční zprávy – předpokládaný program kontrol

• informace o závažných zjištěních – nová metodika, posílá každý orgán veřejné správy, pokud zjištění existují
- výklad pojmů, metodika předání informace pouze v el. podobě, poslední informace MFČR z 05.2020
Nejčastější nedostatky, Příklady nedostatků
- v personálním zabezpečení - formální pochybení - systémová pochybení - absence povinných kontrol
 

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-214/2017
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk