Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Home office sem, home office tam (lehce s nadsázkou o práci z domova)

3.6.2020


Úvodem…

Tik tak, tik tak… tikot hodin narušuje to „nic“ v obývacím pokoji, kde sedíte u počítače, vychutnáváte si svoji dnešní první, avšak už studenou kávu (to nevadí, to je na krásu!). Vaše dítě se budí z poobědového spaní (půlhodina přemlouvání a snahy o uspání je vykoupena dvaceti minutami nefalšovaného spánku!) a Vy se do těch 20 minut snažíte „vecpat“ váš home office. Nebo jste to v době nouzového stavu měli jinak? ;) ð ověřeno neformálním výzkumem provedeným mezi matkami, které zůstaly s dětmi doma nikoliv na „očr“, ale na home office a řadu svých pracovních úkolů začaly řešit úderem dvacáté hodiny večerní.

Home office mám ráda. Opravdu. Jednou, dvakrát do měsíce. Je to skvělý benefit. Leč nutno uvést, že jeho ideální podoba souvisí se splněním několika podmínek, které ovšem musí být naplněny kumulativně. Pro zdárný průběh home office je, tedy alespoň z toho, co jsem stihla vlastním sociálním výzkumem zanalyzovat, zapotřebí následujícího:

  • fungující internet,
  • drahá polovička vykonávající svoji práci mimo domov,
  • děti ve školce či škole,
  • a v mém případě i absence stavebních dělníků na sousedním domě, který prochází kompletní rekonstrukcí :-)

Jen pro vzdělávací společnost TSM, spol. s r.o. jsem lektorovala už 91 seminářů. Ani na jednom z nich se mě nikdy nikdo neptal na karanténu či částečnou nezaměstnanost. Home office jsme řešili sporadicky. Dnes se mě nikdo neptá snad na nic jiného. Je červen, poslední čtvrt rok „zamával“ s námi se všemi, s každým však určitě odlišně. Jisté je jedno… tak, jak u spousty zaměstnavatelů home office nikdy nebyl aplikovatelný, najednou to šlo. Takřka ze dne na den.

Je ale home office v takové míře udržitelný z dlouhodobého hlediska? Mám za to, že u většiny zaměstnavatelů (bohužel či bohudík, to ponechám na úvaze každého z nás) nikoliv.

 

Mýtus #1 – home office zaměstnanci nařídím

Krásná představa, obtížná realizace. Úvodem je nutno podotknout, že právní úprava výkonu práce z domova je v zákoníku práce (alespoň tedy na můj vkus) upravena velmi stroze. Konkrétně je výkon práce v režimu home office upraven v ust. § 317 zákoníku práce. Protože se jedná o změnu místa výkonu práce, je nutné, aby s takovou změnou pracovní smlouvy zaměstnanec souhlasil, a to ideálně písemně (do ústních „akcí“ bych se já osobně ani nepouštěla)

Výkon práce z domova tedy není možné zaměstnanci jednostranně nařídit.

Tím, že je právní úprava výkonu práce z domova poměrně strohá, je třeba o to více dbát na to, jakým způsobem budeme zaměstnanci práci zadávat, jakým způsobem bude zaměstnanec svoji vykonanou práci odevzdávat apod. Nutné je také myslet na kyberbezpečnost a prevenci potencionálního úniku dat. Stanou nesmí zůstat ani úprava BOZP při práci z domova.

  

Mýtus #2 – během pracovní doby stihnu kadeřnici, zvládnu nákupy na víkend a postupně vymaluju byt

Opravdu? Je faktem, že home office je bezesporu méně formální výkon práce než ten, kdy sedíme ve své kanceláři u zaměstnavatele. Zůstat v pyžamu je snad až na výjimky dovoleno, při konferenčním hovoru je bezesporu vhodné pyžamo vyměnit za něco vhodnějšího (tedy alespoň vrchní část pyžama). Neznamená to ale, že mě zaměstnavatel bude odměňovat za to, že zvládnu kadeřnici, nákup i zkrášlit svůj byt. Ano, zaměstnanec si sám rozvrhuje pracovní dobu, ale čas, který zaměstnanci „chybí“, protože jej „prolelkoval“ u kadeřníka, je nutné dohnat jindy. Není možné nechat si od zaměstnavatele „platit za nepráci“, to je jedno ze zásadních porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práce. Tedy využívat, reflektovat individuální potřeby, ale nezneužívat! Na druhou stranu, zaměstnavatel musí zadávat zaměstnanci takové množství práce, které je zvládnutelné ve stanovené týdenní pracovní době (obvykle 40 hodin týdně). Faktem však je, že se nyní začínají objevovat výsledky průzkumů, které mnohdy odkrývají i „temnou stránku“ výkonu práce z domova, a to jsou vyšší nároky na sebekázeň a schopnost organizovat si efektivně práci. Z takových výzkumů vyplývá, že produktivita zaměstnanců při dlouhodobém home office prý bohužel klesá. Tedy ideální je nepochybně hledat vhodný kompromis mezi výkonem práce z domova a na pracovišti zaměstnavatele.

 

Mýtus #3 – home office šetří náklady zaměstnance i zaměstnavatele natolik, že zaměstnavatele zaměstnanec kromě mzdy nic nestojí

Díky home office šetří zaměstnavatel i zaměstnanec, to je pravda. Zaměstnavatel ušetří náklady spojené s nájmem, pořízením kancelářských prostor, náklady za služby apod. Ušetří ale i zaměstnanec – kromě svého času stráveného jinak na cestě do zaměstnání a zpět ušetří určitě i náklady s cestováním do zaměstnání spojené. Mohu-li mluvit za sebe, ušetřím i na oblečení, protože když chodím denně do kanceláře, trpím věčným problém mnoha žen – nemám co na sebe! :-)

Je však nutné si uvědomit, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce z domova, což se jednoznačně v ust. § 317 zákoník práce nestanoví. Na internetu je možné dohledat Zápis z jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.11.2019, kde jsou zejména tedy daňové aspekty úhrady nákladů spojených s výkonem z práce z domova velmi přehledně a srozumitelně řešeny. Zápis je ke stažení zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ZAPIS_KV_KDP_11_2019.pdf.

 

Mýtus #4 – ust. §317 zákoníku práce neřeší BOZP při práci z domova, nemusíme ho řešit ani my

Není pravdou, že pokud ust. § 317 neřeší BOZP, nemusí ho řešit ani zaměstnavatel. Naopak. Je nutné si uvědomit, že na zaměstnance, kteří práci vykonávají z domu, se vztahují povinnosti v rámci BOZP de facto stejně, jako by pracovali na pracovišti zaměstnavatele, samozřejmě s odlišnostmi reflektujícími konkrétní pracovní domácí prostředí. I tito zaměstnanci absolvují klasická školení BOZP a samozřejmě také absolvují pracovnělékařské prohlídky. Dbáme rovněž na to, aby používali stanovené pracovní (ochranné) prostředky, nepožívali v pracovní době alkohol apod. Myslete tedy na právní úpravu BOZP i v situacích, kdy Vaši zaměstnanci pracují z domu.

PS: A víte, kdy je prý nejlepší provádět prezenční školení BOZP? V den, kdy je vánoční večírek, přesněji před tímto večírkem… máte tak jistotu, že se všichni zaměstnanci dostaví :-)

 

Mýtus #5 – koronavirus už odchází, naopak Vy přicházíte s těmito poučkami pozdě.

To by samozřejmě bylo mým zbožným přáním, ale protože nikdo z nás zřejmě nemůže tušit, zda virus skutečně vymizí, není na škodu si o některých věcech napsat, byť s nadsázkou, blíže. Home-office se navíc stává častým benefitem bez ohledu na to, zda zde koronavirus je či není, a proto je určitě dobré si některé základní body s tímto související připomenout.

_____

Klára Gottwaldová


Zpět

Kurzy související s tématikou článku: