Po dobu letních prázdnin je provozní doba od 8 do 14 hodin. Přejeme příjemné a pohodové léto a děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení v PDF zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI TSM, SPOL. S R.O.Tyto obchodní podmínky společnosti TSM, spol. s r.o., IČ: 00208914, DIČ: CZ00208914, se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno; společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 273 (dále jen „TSM“), upravuje právní vztahy vzniklé při poskytování služeb v oblasti vzdělávání – pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí (kurzy otevřené i zakázkové) a dalšího poradenství. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi TSM a zákazníkem. Smluvní vztah mezi TSM a zákazníkem vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.tsmkurzy.cz (dále jen „webové rozhraní“).

Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). TSM se zavazuje zákazníkovi poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje TSM objednané služby uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

 

Kontakty: sídlo: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno

IČ: 00208914, DIČ: CZ00208914

jsme plátci DPH

administrativní zázemí: Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov (provozovna)

tel.: 517 333 699, 736 216 375

e-mail: info@tsmvyskov.cz, prihlasky@tsmvyskov.cz

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY


Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

A) Přihlášky k účasti na kurzech a školeních otevřených pro veřejnost

Přihlášky k účasti na vzdělávacích akce je možné provést následujícím způsobem:

 1. Přihláška přes webové rozhraní www.tsmkurzy.cz

Objednávka se skládá z jednoho kroku, před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou korporací považovány za správné. Korporace neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Všechny takto zaslané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 1. Přihláška prostřednictvím e-mailu

V případě, že se chcete přihlásit prostřednictvím e-mailu, kontaktujte nás prosím na některém z kontaktních e-mailů uvedených na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“. V e-mailu prosím uveďte název kurzu, termín a místo konání kurzu, jména účastníků a kontaktní e-maily a telefonní čísla, fakturační údaje, korespondenční údaje (pokud se liší od fakturačních), preferovaný způsob platby kurzovného. Všechny e-mailem zaslané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 1. Přihláška prostřednictvím telefonu

V případě, že se chcete přihlásit telefonicky, kontaktujte nás prosím na některém z telefonních čísel uvedených na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“. V rámci telefonické komunikace od Vás zjistíme všechny potřebné údaje a přímo je poznačíme do našeho systému. Všechny telefonicky podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 1. Přihlášky prostřednictvím on-line chatovacího zařízení či sociálních sítí

Přihlášky je možné podávat rovněž prostřednictvím komunikace s námi přes on-line chatovací okno či přes sociální sítě. Všechny potřebné údaje od Vás zjistíme v rámci společné komunikace. Všechny takto podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.


Souhrnná informace ke všem způsobům provedení přihlášky: Poté, co bude vytvořena objednávka kurzu, obdržíte na kontaktní e-mail sumarizaci a potvrzení objednávky. V případě, že jste jako způsob úhrady zvolili „zálohovou fakturu“, obdržíte v příloze tohoto e-mailu rovněž zálohovou fakturu.

Zařazení účastníků na kurz, seminář či školení bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek.

Přijetí přihlášky poštou či faxem zpravidla nepotvrzujeme, v případě, že však uvedete kontaktní e-mail, bude Vám na kontaktní e-mail zaslán souhrn objednávky. Smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím písemnosti s objednávkou.

Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

V případě, že dojde k úplnému zrušení kurzu v prezenční formě z důvodu nezávislého na vůli TSM v důsledku vyšší moci (např. epidemie COVID-19, rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.), bude daný kurz realizován online ve formě webináře, nestanoví-li TSM jinak. V takovém případě nemá účastník právo na vrácení ceny kurzovného/ceny za vzdělávací aktivitu s ohledem na alternativní realizaci kurzu v distanční formě.


B) Objednávka zakázkových kurzů

Pro objednání zakázkového kurzu nás prosím kontaktujte na některém z kontaktních e-mailů uvedených na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“, ev. prostřednictvím telefonu či on-line chatovacího okna nebo přes sociální sítě. Veškeré podrobnosti s Vámi budou dohodnuty individuálně. Jakmile si vzájemně odsouhlasíme realizaci školení, stává se objednávka zakázkového školení závaznou.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY


 1. Úhrada ceny za vzdělávací aktivitu je možná následujícími způsoby:

 1. V hotovosti

Platba bude provedena na místě v den konání semináře. Po úhradě Vám bude vydán doklad o zaplacení.

 1. Na základě proforma/zálohové faktury

Zálohová faktura Vám bude doručena na e-mail spolu s potvrzením objednávky. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.

 1. Na základě faktury/daňového dokladu vystavené po konání kurzu

Daňový doklad Vám bude doručen na e-mail poté, co se kurz uskuteční (doručení je možné rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – na základě individuální dohody). Standardní doba splatnosti činí 14 dnů od vystavení faktury. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.

 1. Dárkovým poukazem

Úhradu je nutné řešit individuální dohodou.


Ceny kurzů

 1. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH s výjimkou kurzů, které jsou akreditovány. Akreditované jsou v souladu se zákonem osvobozeny od DPH (dle §57 odstavce 1 písmene d) Zákona o DPH).

 2. Cena je u různých akcí odlišná v závislosti na délce konání semináře či kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.


3. VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ


 1. Po konání každého kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Pokud jsou semináře akreditované, a účastníci požadují akreditované osvědčení, jsou osvědčení vždy vydávána v souladu s podmínkami udělené akreditace. U akreditovaných kurzů je na osvědčení rovněž uvedeno číslo akreditace.

 2. U akreditovaných kurzů se jedná o akreditace udělené Ministerstvem vnitra (MV ČR), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT pro DVPP) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).


4. ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY


 1. Změny objednávky i storno již objednaného kurzu jsou možné za níže uvedených podmínek:

 1. Změna objednávky: Změny je nutno činit prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

 2. Storno objednávky: Uzávěrka přihlášek na naše kurzy je pět pracovních dnů před jejich konáním – pozdější přihlášky budou akceptovány pouze na základě telefonické/e-mailové konzultace, není-li možnost se stále na kurz přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky. Storno objednávky je tedy třeba provést rovněž nejpozději pět pracovních dnů před konáním kurzu. Pozdější storna z důvodů na Vaší straně (tedy 4 a méně pracovních dnů před konáním kurzu) nebudou akceptována a je nutné kurzovné uhradit v plné výši. Je však možné převedení účastníka na jiný kurz.

 1. Je možné, aby se za Vás kurzu účastnil náhradník – potom potřebujeme znát jeho identifikační údaje.

 2. Pokud se bez řádné omluvy a včasného odhlášení /ev. bez individuálního řešení storna/ na vzdělávací akci nedostavíte, jste povinni uhradit celou výši kurzovného. Pokud jste už kurzovné uhradili, nebude vráceno. Přesun na jiný termín v případě neomluvení se z účasti v zásadě není možný.  


  5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů. Bližší informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a na základě jakého právního důvodů, najdete na úvodní straně v patičce webu („GDPR“) a před odesláním každé objednávky máte možnost se s našimi zásadami ochrany osobních údajů rovněž seznámit. Dále rovněž zpracováváme „Cookies“ – se zásadami zpracování máte možnost seznámit se při vstupu na naše webové stránky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 9. 2020.

 

TSM, spol. s r.o.

Ing. Irena Spirová

jednatel