Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Webináře

Vzdělávejte se s námi online!

Přinášíme Vám nabídku online školení (webinářů), kterou postupně doplňujeme a rozšiřujeme.

V ceně kurzu je téměř vždy i písemný materiál a elektronické osvědčení o absolvování kurzu.

Více informací Vám rády poskytnou:


                                   
Klára Gottwaldová                             Hana Skřivánková
gottwaldova@tsmvyskov.cz                skrivankova@tsmvyskov.cz
517 333 699                                     517 333 699
Filtr

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - povolování staveb podle nového stavebního zákona - online kurz

Přednáší: JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době zcela nový stavební zákon postupně nabývá účinnosti a již je také dvakrát změněn. Cílem semináře je objasni...

Termíny kurzů:
22. 02. 2024 - WEBINÁŘE
11. 04. 2024 - WEBINÁŘE
04. 06. 2024 - WEBINÁŘE
27. 08. 2024 - WEBINÁŘE

Další termíny najdete v detailu kurzu.

Detail kurzu

Problémové oblasti v hospodaření příspěvkových organizací - online kurz

Přednáší: Ing. Petr SIKORA

Schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů •    hotovostní příjmy •    hotovostní výdaje •    problémy spojené s limitovanými přísliby (definování okruhu schvalovaných výdajů, sledování plnění...

Termíny kurzů:
22. 02. 2024 - WEBINÁŘE
07. 11. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a novela 2023 – online kurz

Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník komplexní znalosti zákoní...

Termíny kurzů:
26. 02. 2024 - WEBINÁŘE
29. 02. 2024 - WEBINÁŘE
25. 03. 2024 - WEBINÁŘE
04. 04. 2024 - WEBINÁŘE

Další termíny najdete v detailu kurzu.

Detail kurzu

Cestovní náhrady - online kurz

Přednáší: Jaroslava PFEILEROVÁ

Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky. Program semináře: Související prá...

Termíny kurzů:
26. 02. 2024 - WEBINÁŘE
17. 04. 2024 - WEBINÁŘE
17. 10. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Daňové a účetní aktuality v roce 2024 - online kurz

Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro rok 2023 s výhledem pro rok 2024.Informace o aktuálním stavu projednávání konsolidačního balíčku vlády...

Termíny kurzů:
26. 02. 2024 - WEBINÁŘE
09. 04. 2024 - WEBINÁŘE
11. 06. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Finanční analýza firmy - online kurz

Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ Ph.D.

Klíčovou součástí kurzu je jeho dovednostní zaměření: Účastníci získají nejen teoretický základ pro ekonomické řízení podniku, ale naučí se také uplatnit nabyté znalosti při řešení praktických ú...

Termíny kurzů:
27. 02. 2024 - WEBINÁŘE
05. 11. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Účetní metody – specifika v účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - online kurz

Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

Seminář je určen finančním, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Program semináře: Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic...

Termíny kurzů:
27. 02. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele pro začátečníky a mírně pokročilé - online kurz

Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ

Školení by mělo účastníkům poskytnout základní informace o veřejných zakázkách, o druzích zadávacích řízení a jejich průběhu, o kvalifikaci dodavatelů, o obsahu a podání nabídky, o hodnocení a výběru ...

Termíny kurzů:
27. 02. 2024 - WEBINÁŘE
27. 03. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář)

Přednáší: Ing. Petr SIKORA

Program: 1) Legislativní rámec •       zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů •       zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech •       zákon č. 586/1992 S...

Termíny kurzů:
28. 02. 2024 - WEBINÁŘE
18. 04. 2024 - WEBINÁŘE
16. 05. 2024 - WEBINÁŘE
28. 11. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE aneb praktické právní minimum pro personalisty - online kurz

Přednáší: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ MBA

Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled ve vybrané problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu pr...

Termíny kurzů:
29. 02. 2024 - WEBINÁŘE
17. 04. 2024 - WEBINÁŘE
19. 06. 2024 - WEBINÁŘE
29. 08. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Opatrovnictví v praxi - online kurz

Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK

Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti, zaměstnancům obcí vykonávajících úkoly opatrovníka a jejich nadřízeným pracovníkům, opatrovníkům osob v jiných případech. Cílem kurzu ...

Termíny kurzů:
29. 02. 2024 - WEBINÁŘE
23. 05. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 a 2024 – aktuální problémy a nejasnosti v praxi - online kurz

Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA

Uplynuly první měsíce po účinnosti novely zákoníku práce a již vyvstávají první otázky z aplikací do praxe. Seminář bude zaměřen nejen na teorii a vysvětlení právní úpravy, ale bude kladen velký důra...

Termíny kurzů:
04. 03. 2024 - WEBINÁŘE
05. 03. 2024 - WEBINÁŘE
26. 03. 2024 - WEBINÁŘE
22. 04. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Celní předpisy v roce 2024 - online kurz

Přednáší: Marek REINOHA

Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem. Celní kodex Unie změnil od května 2016 ...

Termíny kurzů:
05. 03. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI - online kurz

Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

  MÍSTNÍ POPLAKY V PRAXI – velké změny při správě poplatků v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, která je účinná od 1. 1. 2024.   Program webináře: Aktuality Kdy dochází k v...

Termíny kurzů:
05. 03. 2024 - WEBINÁŘE
16. 04. 2024 - WEBINÁŘE
16. 05. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

DPH u stavebních a montážních prací - sazby, PDP, změny účelu využití staveb, operace související s nemovitosti - online kurz

Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ

Určeno pro: účetní a daňové poradce, plátce DPH, širokou podnikatelskou veřejnost. Cíl školení: probrat praktickou aplikaci zákona na řadě konkrétních situacích. Program: - Definice nemovité věci, ...

Termíny kurzů:
05. 03. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Práva a povinnosti starostů, místostarostů, radních a zastupitelů - online kurz

Přednáší: Mgr. Martin JUŘÍK

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky, především zastupitele a starosty, jaká jsou jejich práva a povinnosti při výkonu svých funkcí, do kterých byli zvoleni. Zastupitelé by měli po absol...

Termíny kurzů:
05. 03. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Účetnictví pro příspěvkové organizace v příkladech - online kurz

Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

• Seznámení s významnými změnami předpisů platnými pro r. 2024 Daňový balíček účinný k 1. 1. 2021, přechodná ustanovení, změny v oblasti evidence a odepisování dlouhodobého majetku, výklad vztahu těc...

Termíny kurzů:
07. 03. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Správní řád nejen pro začátečníky - online kurz

Přednáší: JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti a dalším začínajícím úředníkům působícím v různých oblastech státní a veřejné správy, je...

Termíny kurzů:
07. 03. 2024 - WEBINÁŘE
14. 05. 2024 - WEBINÁŘE
01. 10. 2024 - WEBINÁŘE
05. 12. 2024 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Načíst další