Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
4.6.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
20.9.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
5.11.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář se zaměřuje na nejčastější anebo nejproblematičtější chyby při aplikaci a výkladu správního řádu pohledem judikatury správních soudů. Postupně popisuje a analyzuje správní řízení od jeho zahájení až po vydání rozhodnutí, včetně fáze exekuční.
Program se například věnuje způsobům a formám opatřování podkladů, právu na tlumočníka, právu na právní pomoc, právu na obhajobu, chybám při zahájení řízení (nesprávné posouzení překážek řízení, fatální chyby při doručování atd.), pochybeními při ukládání pořádkových opatření, při opatřování a provádění dokazování (ediční povinnost, provádění výslechu, dokazování listinou, videozáznamem atd.), při vedení ústního jednání (nařízení jednání, předvolání, faktické provádění, protokolace atd.), při vydávání rozhodnutí a dalších správních aktů a při vymáhání práv.
Kurz reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu detailně rozebírána. Dále kurz reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny.

 

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
  • , číslo akreditace: MV ČR
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Bc. Petra JUŘÁTKOVÁ

Zobrazit kurzy

Tisk