Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Veřejné zakázky od A do Z - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
6.6.2023 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
21.11.2023 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je přehledně seznámit zadavatele se nejpoužívanějšími druhy veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Věnovat se budeme jednotlivým zadávacím řízením, podmínkami použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením. Zaměříme se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování. Důraz je kladen na praxi zadávání veřejných zakázek.

Program:

Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně. Cílem semináře je seznámit všechny druhy zadavatelů veřejných zakázek s procesem a průběhem veřejné zakázky.

Zvláštní důraz je kladen na:

· Předpokládaná hodnota a její význam pro veřejnou zakázku

· Limity veřejných zakázek

· Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce

· Vypracování zadávací dokumentace:

· Kvalifikační předpoklady a jejich stanovení dle limitu veřejné zakázky

· Technické podmínky

· Zjednodušené podlimitní řízení - podmínky použití a lhůty

· Otevřené řízení - zahájení zadávacího řízení

· Užší řízení - zahájení zadávacího řízení

· Proces a průběh výběrového řízení

· Mimořádně nízká nabídková cena

· Změny smluv

· Elektronická komunikace

Součástí semináře jsou i praktické zkušenosti a situace, které mohou v rámci zadávacího řízení vyvstat. Součástí semináře je i definice a výklad základních pojmů zákona, výjimky z působnosti zákona včetně odkazů na rozhodnutí ÚOHS vztahující se k těmto pojmům.

Dotazy a diskuse.

Seminář je určen nejen pro začátečníky.

Informace o připravované novele, která je v současné době před schválením v Parlamentu.


Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-677/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Martin BUDIŠ

Hlavním odborným pracovníkem pro oblast veřejných zakázek je Mgr. Martin Budiš, který byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001.

V roce 2004 absolvoval na Ministerstvu pro místní rozvoj školení školitelů k problematice zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.) a v roce 2006 absolvovat totéž školení k zákonu č. 137/2006 Sb.

Mgr. Martin Budiš je akreditovaným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek. Některé své semináře obohacuje rovněž o případové studie. 

Zobrazit kurzy

Tisk